Leermodules

Allround Plus Esmero | Allround Leren Leren | Op Eigen Kracht

Leermodules

Na de intake kan er worden bepaald welke begeleidingsvorm het beste bij de leerling past. De begeleiding die een leerling nodig heeft is onder andere afhankelijk van de mate waarin de leerling zelfstandig is. Onze begeleidingsvormen zijn gekoppeld aan zogenaamde leermodules. Mocht een leerling bijvoorbeeld erg zelfstandig en verantwoordelijk zijn, dan past de leermodule ‘Op Eigen Kracht’ hier goed bij. Indien de leerling deze zelfstandigheid nog dient te ontwikkelen en daarin begeleiding nodig heeft, dan adviseren wij de leermodule ‘Allround Leren Leren’. Tot slot zijn er ook veel leerlingen waarbij een dieper liggend leerprobleem de oorzaak is van een leerachterstand. Voor deze leerlingen hebben wij de leermodule: ‘Allround Plus Esmero’.

Binnen elke leermodule geldt dat tijdens het studiebegeleidingstraject prestaties worden gemonitord middels een leerling volgsysteem. Ook ouders hebben hier inzage in. Aan de hand van tussentijdse beoordelingen wordt er vervolgens bepaald of een leerling dan wel niet toe is aan een volgende of andere leermodule.

Allround Plus Esmero

Veel aandacht en tijd voor leerlingen uit het regulier onderwijs die te maken hebben met leer- en/of gedragsmoeilijkheden, zoals dyslexie, ad (h)d, concentratieproblemen, dyscalculie. De begeleiding bestaat voornamelijk uit:

 

  • Specialistisch begeleiden van gediagnosticeerde leerlingen
  • Leren organiseren en plannen en de planning ook uitvoeren
  • Controleren, oefenen en overhoren van de leerstof

 

Allround Leren Leren

Ons beste systeem voor leerlingen die zichzelf moeilijk aan het werk kunnen zetten, hun werk uitstellen of onderschatten en lagere cijfers halen dan nodig, omdat ze nog niet goed of niet voldoende kunnen studeren. De begeleiding bestaat voornamelijk uit:

 

  • Aanleren en trainen van ontbrekende studievaardigheden
  • Leren organiseren en plannen en de planning ook uitvoeren
  • Controleren, oefenen en overhoren van de leerstof

 

Op Eigen Kracht

Zelfstandig studeren voor leerlingen die voldoende verantwoordelijkheid, inzicht en ervaring hebben in goed en voldoende studeren, maar hier of daar nog een specifieke ondersteuning kunnen gebruiken. De begeleiding bestaat voornamelijk uit:

 

  • Zelfstandig huiswerk maken en mogelijkheid tot vragen stellen
  • Kiezen en behalen van een hoofddoel
  • Monitoren van de cijfers en voortgang

 

Keuzehulp leermodule

Welke module het meest bij een leerling past is soms lastig te bepalen, omdat niet alles altijd even inzichtelijk is. De ervaring van ouders strookt soms niet met de ervaring van de leerling zelf en daarbij geldt ook nog eens dat sommige gedragspatronen misschien wel een andere oorzaak hebben als van te voren gedacht. Middels onderstaande keuzehulp kan er een inschatting worden gemaakt welke leermodule geschikt kan zijn voor het kind. Vul de vragen in om een vrijblijvend advies te krijgen.

Ik weet dat ik meer had moeten doen, dan had ik WEL een voldoende gehaald.