Op Eigen Kracht

Huiswerk plannen | Studiehulp | Huiswerkhulp
Zelfstandig studeren voor leerlingen die voldoende verantwoordelijkheid, inzicht en ervaring hebben in goed en voldoende studeren, maar hier of daar nog een specifieke ondersteuning kunnen gebruiken.
  • Zelfstandig huiswerk maken en mogelijkheid tot vragen stellen

Rustige werkplek en goede werksfeer (zonder gebruik mobiele telefoon)

We beginnen bij het creëren van een rustige werkplek. Dit is belangrijk omdat de leerling dan zo min mogelijk wordt afgeleid. Ook de mobiele telefoon zal moeten worden ingeleverd tijdens de begeleidingsuren. Zo heeft de leerling de mogelijkheid om zich in alle rust te concentreren. Bovendien heeft een rustige werkplek een positieve invloed op de ontwikkeling van een leerling.

  • Kiezen en behalen van een hoofddoel
Binnen deze leermodule kunnen leerlingen kiezen uit één van de onderstaande hoofddoelen.

Huiswerk plannen en organiseren

Je leert op efficiënte wijze een goede en overzichtelijke planning te maken onder leiding van ons. Je leert wat je daarvoor nodig hebt (voorbereiding en kennis) en je leert hoe je je studie verdeelt en indeelt op dagelijkse basis, maar ook op lange termijn. Je leert hoe je bewaakt, dat deze verdeling en indeling niet in gevaar komt, maar ook hoe je deze herstelt, als deze toch is verstoord. Je gebruikt hiervoor: agenda/digitaal schoolsysteem/ ons digitaal planningssyteem. Het maken en bewaken van een effectieve en efficiënte planning zal worden voorgedaan en samen gedaan totdat jij het zelfstandig kunt. Dit zal blijken uit een goede en volledige uitvoering van de planning door jou die (steekproefsgewijs) gecontroleerd wordt door je coach.

Huiswerk kennen

Je leert hoe je efficiënt, zonder zelfoverschatting of zelfonderschatting, kunt leren en kunt controleren of je de stof hebt eigen gemaakt en op de juiste wijze kunt reproduceren. Hoe weet je zeker dat je genoeg hebt geleerd? Hoe weet je zeker dat je een goed cijfer kunt halen? Hiervoor stel je je open voor andere of betere of meer leerstrategieën, dan je tot op heden zelf gebruikte. Het jezelf eigen maken van de leerstof zal gebeuren onder onze leiding, d.w.z. dat we je adviezen geven en dingen vóór zullen doen en dat jij deze zult opvolgen en zelf zal oefenen, totdat jij het zelfstandig kunt. Dit zal blijken uit goede reproductie van de stof als wij je (steekproefsgewijs) overhoren.

Taakinitiatie

Je leert hoe je direct na aankomst bij ons uit jezelf aan de slag kunt gaan met je werk, waardoor de drempel om aan je werk te gaan verlaagd wordt. Je zult de voordelen hiervan zelf gaan ervaren; eerder beginnen dus sneller klaar met je maak- en leerwerk! We begeleiden je naar steeds meer zelfstandigheid op dit gebied, waardoor je uiteindelijk ook thuis geen drempel meer zult ervaren om te beginnen met je werk. Daarnaast leer je hoe je ervoor kunt zorgen dat je aan het werk blijft en niet afgeleid raakt tijdens het werken. Je krijgt tips en adviezen over hoe je je werk(tijd) efficiënt op kunt delen waardoor je geconcentreerd blijft gedurende het werken en wat een goede werkomgeving is. Ook hierin begeleiden we je naar meer zelfstandigheid en zelfsturing, waardoor je ook thuis een fijne werkomgeving voor jezelf kunt creëren.

Vakkenuitleg

De aanwezigheid van vakdocenten maakt het huiswerk maken nog makkelijker. Wanneer een leerling ergens tegen aan loopt, dan is er de mogelijkheid om inhoudelijk vragen te stellen over de leerstof. Leerlingen worden direct geholpen, zodat ze ook weer gelijk verder kunnen met hun huiswerk. Zo loopt de leerling geen achterstand op.

 

Naast deze doelen, zijn er in overleg andere specifieke doelen te kiezen.

  • Monitoren van de cijfers en voortgang

Aanwezigheid en progressie te monitoren via leerlingvolgsysteem

Dagelijkse bevindingen en rapportages worden verwerkt in het leerlingvolgsysteem HOMi. Tevens wordt wekelijks een verslag over de voortgang geplaatst in HOMi. Door de koppeling met Magister kunnen wij ook het huiswerk controleren. Daarnaast wordt de aanwezigheid van de leerling genoteerd. Op deze manier blijft alles overzichtelijk. Ook ouders hebben hier altijd inzage in.