Allround Leren Leren

Leren leren | Studievaardigheden | Studiebegeleiding Nijmegen
Ons beste systeem voor leerlingen die zichzelf moeilijk aan het werk kunnen zetten, hun werk uitstellen of onderschatten en lagere cijfers halen dan nodig, omdat ze nog niet goed of niet voldoende kunnen studeren.
  • Aanleren en trainen van ontbrekende studievaardigheden
Dit doen wij door onderstaande methodes toe te passen.

Trainen van executieve functies

Wij brengen de ‘executieve functies’ van elke leerling in kaart. Onder executieve functies verstaan we de processen die betrokken zijn bij het plannen en aansturen van dagelijkse taken en activiteiten (Dawson & Guare, 2010). Executieve functies zijn dus belangrijke basisvoorwaarden die nodig zijn om tot goede leerresultaten te komen. We onderscheiden in totaal 11 executieve functies. Tijdens het studiebegeleidingstraject zullen wij de leerling trainen in de ontwikkeling van deze executieve functies en zullen wij deze ontwikkeling monitoren.

Trainen van zelfstandigheid

Het bereiken van hoofddoelen en de ontwikkeling van executieve functies staan in verband met de zelfstandigheid van een leerling. Ook hier is het belangrijk om de ontwikkeling ervan te monitoren. De leerling moet uiteindelijk immers zelf in staat zijn leersucces te boeken.

Meten van ontwikkelingsstadium

Al met al wordt er tijdens het studiebegeleidingstraject dus goed bijgehouden in hoeverre een leerling zich ontwikkelt. Deze bevindingen worden vervolgens ook weer verwerkt in de rapportage. Aan de hand van het ontwikkelingsstadium van een leerling kan er worden besloten of een leerling geschikt is voor een eventuele andere leermodule.

  • Leren organiseren en plannen en de planning ook uitvoeren
Er wordt gekozen voor meerdere van onderstaande hoofddoelen:

Huiswerk plannen en organiseren

Je leert op efficiënte wijze een goede en overzichtelijke planning te maken onder leiding van ons. Je leert wat je daarvoor nodig hebt (voorbereiding en kennis) en je leert hoe je je studie verdeelt en indeelt op dagelijkse basis, maar ook op lange termijn. Je leert hoe je bewaakt, dat deze verdeling en indeling niet in gevaar komt, maar ook hoe je deze herstelt, als deze toch is verstoord. Je gebruikt hiervoor: agenda/digitaal schoolsysteem/ ons digitaal planningssyteem. Het maken en bewaken van een effectieve en efficiënte planning zal worden voorgedaan en samen gedaan totdat jij het zelfstandig kunt. Dit zal blijken uit een goede en volledige uitvoering van de planning door jou die (steekproefsgewijs) gecontroleerd wordt door je coach.

Huiswerk kennen

Je leert hoe je efficiënt, zonder zelfoverschatting of zelfonderschatting, kunt leren en kunt controleren of je de stof hebt eigen gemaakt en op de juiste wijze kunt reproduceren. Hoe weet je zeker dat je genoeg hebt geleerd? Hoe weet je zeker dat je een goed cijfer kunt halen? Hiervoor stel je je open voor andere of betere of meer leerstrategieën, dan je tot op heden zelf gebruikte. Het jezelf eigen maken van de leerstof zal gebeuren onder onze leiding, d.w.z. dat we je adviezen geven en dingen vóór zullen doen en dat jij deze zult opvolgen en zelf zal oefenen, totdat jij het zelfstandig kunt. Dit zal blijken uit goede reproductie van de stof als wij je (steekproefsgewijs) overhoren.

Taakinitiatie

Je leert hoe je direct na aankomst bij ons uit jezelf aan de slag kunt gaan met je werk, waardoor de drempel om aan je werk te gaan verlaagd wordt. Je zult de voordelen hiervan zelf gaan ervaren; eerder beginnen dus sneller klaar met je maak- en leerwerk! We begeleiden je naar steeds meer zelfstandigheid op dit gebied, waardoor je uiteindelijk ook thuis geen drempel meer zult ervaren om te beginnen met je werk. Daarnaast leer je hoe je ervoor kunt zorgen dat je aan het werk blijft en niet afgeleid raakt tijdens het werken. Je krijgt tips en adviezen over hoe je je werk(tijd) efficiënt op kunt delen waardoor je geconcentreerd blijft gedurende het werken en wat een goede werkomgeving is. Ook hierin begeleiden we je naar meer zelfstandigheid en zelfsturing, waardoor je ook thuis een fijne werkomgeving voor jezelf kunt creëren.

Vakkenuitleg

De aanwezigheid van vakdocenten maakt het huiswerk maken nog makkelijker. Wanneer een leerling ergens tegen aan loopt, dan is er de mogelijkheid om inhoudelijk vragen te stellen over de leerstof. Leerlingen worden direct geholpen, zodat ze ook weer gelijk verder kunnen met hun huiswerk. Zo loopt de leerling geen achterstand op.

  • Controleren, oefenen en overhoren van de leerstof

De voortgang van jouw studieresultaten staat centraal. Dat doen we door onderstaande onderdelen:

Aanwezigheid en progressie te monitoren via leerlingvolgsysteem

Voor alle leerlingen in deze module wordt een periodieke rapportage geschreven, op basis van de executieve functies. Alle dagelijkse bevindingen en rapportages worden vervolgens verwerkt in het leerlingvolgsysteem HOMi. Door de koppeling met Magister kunnen wij ook het huiswerk controleren. Daarnaast wordt de aanwezigheid van de leerling genoteerd. Op deze manier blijft alles overzichtelijk. Ook ouders hebben hier altijd inzage in.

Oefenen en overhoren van de leerstof

Je leert hoe je efficiënt, zonder zelfoverschatting of zelfonderschatting, kunt leren en kunt controleren of je de stof hebt eigen gemaakt en op de juiste wijze kunt reproduceren. Hoe weet je zeker dat je genoeg hebt geleerd? Hoe weet je zeker dat je een goed cijfer kunt halen? Hiervoor stel je je open voor andere of betere of meer leerstrategieën, dan je tot op heden zelf gebruikte. Het jezelf eigen maken van de leerstof zal gebeuren onder onze leiding, d.w.z. dat we je adviezen geven en dingen vóór zullen doen en dat jij deze zult opvolgen en zelf zal oefenen, totdat jij het zelfstandig kunt. Dit zal blijken uit goede reproductie van de stof als wij je (steekproefsgewijs) overhoren.

Extra openingstijden tijdens toetsweken

Hierdoor kunnen alle leerlingen zich tijdens toetsweken extra goed voorbereiden.