Studiebegeleiding

Allround Leren Leren | Allround Plus Esmero

Voor leerlingen die zichzelf moeilijk aan het werk kunnen zetten, hun werk uitstellen of onderschatten en lagere cijfers halen dan nodig, omdat ze nog niet goed of niet voldoende kunnen studeren.
Stel hieronder zelf de benodigde begeleiding samen.
Aantal dagen per week
Kies het aantal begeleidingsdagen op locatie per week.
Ontbrekende studievaardigheden
Uiteraard wordt aan alle van onderstaande studievaardigheden aandacht besteed. Aan welke twee studievaardigheden mag er EXTRA aandacht worden besteed?
Specialistische begeleiding
Heeft de leerling specialistische begeleiding nodig, omdat er bijvoorbeeld een diagnose is gesteld zoals ADD/ADHD, dyslexie, dyscalculie of iets anders?
Diagnose
Welke diagnoses zijn er gesteld?
Tarief per maand*
0
*Leerlingen van KGC, Kandinsky College of Unionleden krijgen korting, mits de begeleiding ook plaatsvindt op resp. KGC, Kandinsky College of locatie Union

Een orthopedagogische benadering

Binnen deze begeleidingsvorm worden leerproblemen van leerlingen echt aangepakt, zodat dit ook op langere termijn zijn vruchten afwerpt. Het leren leren begint dan ook echt pas binnen deze begeleidingsvorm.

Studievaardigheden

Binnen deze begeleidingsvorm worden namelijk alle studievaardigheden (executieve functies) van de leerling in kaart gebracht. Onder executieve functies verstaan we de processen die betrokken zijn bij het plannen en aansturen van dagelijkse taken en activiteiten (Dawson & Guare, 2010). Executieve functies zijn dus belangrijke basisvoorwaarden die nodig zijn om tot goede leerresultaten te komen. Zo wordt er aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

 • Goed kunnen onthouden van de stof
 • Goed kunnen plannen
 • Goed kunnen organiseren
 • Efficient kunnen omgaan met tijd
 • Zelf huiswerk nakijken
 • Eerst nadenken, dan doen
 • Hoofd van bijzaken kunnen onderscheiden
 • Aandacht erbij kunnen houden
 • Direct beginnen zonder uit te stellen
 • Zonder afleiding doelen kunnen behalen
 • Onverwacht kunnen aanpassen van de planning

De begeleiding

Wij bieden professionele begeleiding. Het team van begeleiders bestaat uit vooral orthopedagogen, coaches en vakdocenten. Tijdens het studiebegeleidingstraject zal het team van begeleiders de leerling trainen in de ontwikkeling van deze executieve functies en zullen wij deze ontwikkeling monitoren. Daar waar een vaardigheid extra aandacht nodig heeft, zullen er meerdere interventies plaats vinden om zo tot de beste resultaten te komen. Met zijn allen doen wij er alles aan om de studievaardigheden van de leerling naar een hoger niveau te tillen, zodat de leerling aan het einde van het schooljaar over gaat of slaagt.

Specialistische begeleiding

Indien er bij de leerling een diagnose is gesteld zoals ADD/ADHD, dyslexie, dyscalculie of iets anders, dan is specialistische begeleiding wenselijk.

Werkwijze

Wij bieden alle leerlingen van Studiebegeleiding Nijmegen een rustige werkplek. Daarnaast worden alle bevindingen en rapportages verwerkt in het leerlingvolgsysteem HOMi.

Door de koppeling met Magister kunnen wij ook het huiswerk controleren. Daarnaast wordt de aanwezigheid van de leerling genoteerd. Op deze manier blijft alles overzichtelijk. Ook ouders hebben hier altijd inzage in.