Zelfstandige huiswerkklassen

Basis | Op Eigen Kracht
Een stimulerende studieplek speciaal voor leerlingen die zelfstandig, effectief en verantwoordelijk kunnen studeren.
Stel hieronder zelf de benodigde begeleidingsvorm samen.
Aantal dagen per week
Kies het aantal begeleidingsdagen op locatie per week.
Kiezen en behalen van een hoofddoel
Is het van belang om een studievaardigheid van de leerling naar een hoger niveau te tillen?
Kiezen en behalen van een hoofddoel
Is het van belang om een studievaardigheid van de leerling naar een hoger niveau te tillen?
Op welk punt heeft de leerling extra begeleiding nodig? (dit kan evt. later nog gewijzigd worden)
Training Studievaardigheden (Allround Leren Leren)
Is het van belang om intensieve aandacht te geven aan meerdere studievaardigheid van de leerling om zo een leerprobleem echt aan te pakken. Zodat dit ook op de lange termijn zijn vruchten zal afwerpen. Let op: deze begeleidingsvorm start vanaf 3 dagen in de week!
Training Studievaardigheden (Allround Leren Leren)
Is het van belang om intensieve aandacht te geven aan meerdere studievaardigheid van de leerling om zo een leerprobleem echt aan te pakken. Zodat dit ook op de lange termijn zijn vruchten zal afwerpen. Let op: deze begeleidingsvorm start vanaf 3 dagen in de week!
Ontbrekende studievaardigheden
Uiteraard wordt aan alle van onderstaande studievaardigheden aandacht besteed. Aan welke twee studievaardigheden mag er EXTRA aandacht worden besteed?
Is er bij de leerling een diagnose gesteld, zoals ADD/ADHD, dyslexie, dyscalculie of iets anders, dan heeft de leerling specialistische begeleiding nodig.
Tarief per maand
0
*Leerlingen van KGC en Kandinsky College en Unionleden krijgen korting!

Een rustige studieplek

Binnen deze begeleidingsvorm hebben de leerlingen geen tot weinig begeleiding nodig. Wij bieden ze een rustige werkplek om hun huiswerk te kunnen maken. Dit is de absolute basis begeleidingsvorm.

Behalen van een hoofddoel

Wanneer de leerling echter voor het grootste gedeelte zelfstandig is, maar er toch meer aandacht mag worden besteed aan de ontwikkeling van een specifieke studievaardigheid, wordt er een keuze gemaakt om een bepaald hoofddoel te behalen. Dit hoofddoel heeft betrekking op de ontwikkeling van een studievaardigheid van een leerling. Het kiezen en behalen van een hoofddoel vergroot de kans op leersucces en zo ook de kans op overgaan of slagen. Enkele hoofddoelen waar aandacht aan kan worden besteed staan hieronder.

Planning en organisatie (leren huiswerk plannen)
Je leert op efficiënte wijze een goede en overzichtelijke planning te maken onder leiding van ons. Je leert wat je daarvoor nodig hebt (voorbereiding en kennis) en je leert hoe je je studie verdeelt en indeelt op dagelijkse basis, maar ook op lange termijn. Je leert hoe je bewaakt, dat deze verdeling en indeling niet in gevaar komt, maar ook hoe je deze herstelt, als deze toch is verstoord. Je gebruikt hiervoor: agenda/digitaal schoolsysteem/ ons digitaal planningssyteem. Het maken en bewaken van een effectieve en efficiënte planning zal worden voorgedaan en samen gedaan totdat jij het zelfstandig kunt. Dit zal blijken uit een goede en volledige uitvoering van de planning door jou die (steekproefsgewijs) gecontroleerd wordt door je coach.

Overhoring en toetsing (leerstof kennen)
Je leert hoe je efficiënt, zonder zelfoverschatting of zelfonderschatting, kunt leren en kunt controleren of je de stof hebt eigen gemaakt en op de juiste wijze kunt reproduceren. Hoe weet je zeker dat je genoeg hebt geleerd? Hoe weet je zeker dat je een goed cijfer kunt halen? Hiervoor stel je je open voor andere of betere of meer leerstrategieën, dan je tot op heden zelf gebruikte. Het jezelf eigen maken van de leerstof zal gebeuren onder onze leiding, d.w.z. dat we je adviezen geven en dingen vóór zullen doen en dat jij deze zult opvolgen en zelf zal oefenen, totdat jij het zelfstandig kunt. Dit zal blijken uit goede reproductie van de stof als wij je (steekproefsgewijs) overhoren.

Taakinitiatie en volgehouden aandacht (huiswerk niet uitstellen)
Je leert hoe je direct na aankomst bij ons uit jezelf aan de slag kunt gaan met je werk, waardoor de drempel om aan je werk te gaan verlaagd wordt. Je zult de voordelen hiervan zelf gaan ervaren; eerder beginnen dus sneller klaar met je maak- en leerwerk! We begeleiden je naar steeds meer zelfstandigheid op dit gebied, waardoor je uiteindelijk ook thuis geen drempel meer zult ervaren om te beginnen met je werk. Daarnaast leer je hoe je ervoor kunt zorgen dat je aan het werk blijft en niet afgeleid raakt tijdens het werken. Je krijgt tips en adviezen over hoe je je werk(tijd) efficiënt op kunt delen waardoor je geconcentreerd blijft gedurende het werken en wat een goede werkomgeving is. Ook hierin begeleiden we je naar meer zelfstandigheid en zelfsturing, waardoor je ook thuis een fijne werkomgeving voor jezelf kunt creëren.

Vakkenuitleg (leerstof begrijpen)
De aanwezigheid van vakdocenten maakt het huiswerk maken nog makkelijker. Wanneer een leerling ergens tegen aan loopt, dan is er de mogelijkheid om inhoudelijk vragen te stellen over de leerstof. Leerlingen worden direct geholpen, zodat ze ook weer gelijk verder kunnen met hun huiswerk. Zo loopt de leerling geen achterstand op.

De begeleiding

Het team van begeleiders bestaat uit vooral orthopedagogen, coaches en vakdocenten. De begeleiding binnen onze zelfstandige studieplekken is minimaal. Binnen de basisvorm is er enkel de mogelijkheid om zelfstandig huiswerk te maken. Uiteraard blijft de standaard werkwijze wel gelden en vinden er controles plaats.

Wanneer de leerling een keuze maakt om een bepaald hoofddoel te bereiken, zullen onze begeleiders de leerling begeleiden om dit hoofddoel te behalen. Met zijn allen doen wij er alles aan om dit hoofddoel dan ook echt te behalen en zo uiteindelijk de studievaardigheid van de leerling naar een hoger niveau te tillen.

Werkwijze

Wij bieden alle leerlingen van Studiebegeleiding Nijmegen een rustige werkplek. Daarnaast worden alle bevindingen en rapportages verwerkt in het leerlingvolgsysteem StudyAssist.

Door de koppeling met Magister kunnen wij ook het huiswerk controleren. Daarnaast wordt de aanwezigheid van de leerling genoteerd. Op deze manier blijft alles overzichtelijk. Ook ouders hebben hier altijd inzage in.