Het team

Professionele begeleiding | Orthopedagogen | Vakdocenten

Professionele begeleiding van Studiebegeleiding Nijmegen

Tijdens het studiebegeleidingstraject zal het team van begeleiders de leerling trainen in de ontwikkeling van bepaalde studievaardigheden. Hierin worden wetenschappelijke methodes toegepast. Daarom werken wij niet met eindexamen leerlingen, maar bieden wij professionele begeleiding. Ons team bestaat voornamelijk uit orthopedagogen, vakdocenten en coaches.

Pauline Scheepers

Pauline Scheepers

Oprichtster en directeur, docent Nederlands

Het is mijn passie om kinderen die vastlopen in gezin of school het duwtje in de rug te geven om hun eigen kracht en vertrouwen te leren kennen en te leren gebruiken. Het is vervullend om dat te mogen doen met een team van gelijkgestemde mensen.

Anne Talens

Anne Talens

Taalkundige, personeelsmanager

Door te investeren in persoonlijke aandacht voor het kind, kun je samen met het kind mooie resultaten behalen. Bezig zijn met school kan dan zelfs nog een glimlach op het gezicht van een kind toveren. Hij of zij krijgt vertrouwen in zichzelf. Dat is wat ik samen met mijn team iedere dag weer wil bereiken.

Kady Janssen

Kady Janssen

Orthopedagoog

Door oprechte interesse, enthousiasme en betrokkenheid wil ik samen met de leerlingen het hoogst haalbare bereiken. De groei die ik zie bij leerlingen zorgt er voor dat ik dagelijks mijn eigen plezier in mijn werk kan overbrengen op mijn leerlingen.

Carlijn Gaasbeek

Carlijn Gaasbeek

Orthopedagoog

Ik geloof dat ieder kind recht heeft op een zo goed mogelijke ontwikkeling en daarbij alle hulp moet kunnen krijgen die het nodig heeft.

Janouk Hermsen

Janouk Hermsen

Orthopedagoog, locatieleider locatie Kandinsky College

Naast mijn opleiding tot orthopedagoog heb ik ook de PABO afgerond. Ik heb hierdoor veel ervaring opgedaan met leerlingen in het passend onderwijs die een extra steuntje in de rug konden gebruiken. Door een luisterend oor te bieden, ze te ondersteunen waar mogelijk en ze te laten inzien dat ze veel talenten in zich hebben, wil ik leerlingen een boost geven voor meer zelfvertrouwen. Want hoe beter een leerling in z’n vel zit, hoe meer een leerling zal floreren!

Sandra Wajon

Sandra Wajon

Orthopedagoog, locatieleider locatie Keizer Karelplein

Naast mijn opleiding als orthopedagoog heb ik ook de pabo gedaan. Hier heb ik veel didactische vaardigheden opgedaan die ik tijdens dit werk ook mooi kan gebruiken. Daarnaast heb ik tijdens mijn opleiding als orthopedagoog niet alleen de specialisatie ‘specifieke leerbehoeften’ gevolgd, maar ook de specialisatie ‘angst- en stemmingsstoornissen’. Deze kennis kan ik goed gebruiken wanneer een leerling bijvoorbeeld faalangst heeft.

Lisa Nuyens

Lisa Nuyens

Orthopedagoog, locatieleider locatie Karel de Grote College

Door dagelijks elke leerling de individuele begeleiding te geven die er nodig is, streef ik ernaar de leeromgeving voor het kind zo optimaal mogelijk te maken. Ik kijk graag naar de vaardigheden en mogelijkheden van elke leerling en werk vanuit daar graag samen naar een ontwikkeling in de benodigde executieve functies. 

Tessa Vroegop

Tessa Vroegop

Orthopedagoog, teamleider locatie Union

Ik vind het belangrijk dat elk kind zich in een veilige leeromgeving kan ontwikkelen, zowel in schoolse vaardigheden als op persoonlijk vlak. Wat ik zo leuk vind aan het werken bij Studiebegeleiding Nijmegen is dat je erg betrokken bent bij de leerlingen en ze persoonlijke aandacht kan geven. Dit in combinatie met het ondersteunen van de executieve functies en het aanbieden van verschillende leermiddelen zorgt ervoor dat ik een positieve bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van de leerlingen.

Tielke Theunissen

Tielke Theunissen

Psychodynamisch kindercoach, teamleider locatie Jorismavo

Met oprechte belangstelling, betrokkenheid en wat humor investeer ik in een fijne werksfeer en in het opbouwen van een vertrouwensband met de leerling. Vanuit daar kunnen we samen op zoek gaan naar wat een leerling nodig heeft en wat ik daarin kan betekenen. Daarbij maak ik graag gebruik van de sterke kanten van de leerling. Dat ik iets mag bijdragen aan hun ontwikkeling en aan hun leersucces, geeft mij veel voldoening en zorgt dat ik met plezier naar mijn werk ga.

Fenna van den Eerenbeemt

Fenna van den Eerenbeemt

Orthopedagoog, teamleider locatie Kandinsky College

Dagelijks streef ik ernaar een fijne en veilige leeromgeving te creëren voor de leerlingen, waarin zij zich kunnen en durven ontwikkelen. Een bijdrage kunnen leveren aan deze ontwikkeling, door leerlingen de persoonlijke aandacht te geven die ze nodig hebben, zorgt ervoor dat ik dagelijks met een glimlach op mijn gezicht naar het werk ga. Tijdens mijn afstudeerstage bij Studiebegeleiding Nijmegen heb ik mezelf verdiept in de ontwikkeling van de executieve functies en heb geleerd hier gerichte interventies op in te zetten en uit te voeren. Deze kennis en ervaring pas ik dagelijks toe tijdens mijn werkzaamheden als teamleider.

Lotte Peeters

Lotte Peeters

Orthopedagoog, teamleider locatie Lent

Het leukste aan mijn werk vind ik om samen met een leerling te kijken naar de manier waarop deze leerling het beste kan leren. Ik ga graag op zoek naar datgene wat een leerling interesseert en motiveert. Door goed te letten op de sterke kanten van een leerling, diens motivatie, eigenaarschap, zelfstandigheid en zelfvertrouwen, kunnen we samen met elkaar tot een positief resultaat komen.

Maaike Kort

Maaike Kort

Psycholoog, teamleider locatie Keizer Karelplein

Tijdens mijn studie kreeg ik de mogelijkheid om een jaar lang mee te lopen op een basisschool voor regulier- en speciaal onderwijs. Hier zag ik voor het eerst van dichtbij de passie die leerkrachten en andere werknemers hebben om alle unieke kinderen en jongeren te laten bloeien in hun ontwikkeling. Gedurende het jaar zag ik welk verschil deze passie maakte bij de leerlingen. Om ieder kind de kans te geven om hun talenten en ontwikkeling te laten schitteren, zet ik mij in om hen de hulp te bieden die zij op welke manier dan ook nodig hebben.

Elleke Spit

Elleke Spit

Orthopedagoog, teamleider locatie Karel de Grote College

Elke leerling ontwikkelt zich op zijn/haar unieke wijze. Daarom vind ik het van belang om elke leerling daarin gericht te begeleiden, succes te laten ervaren om zo de leerling te ondersteunen bij zijn/haar leerprestaties.  

Sophie Pannekeet

Sophie Pannekeet

Orthopedagoog in opleiding, locatie Keizer Karelplein

Tijdens mijn stage bij Studiebegeleiding Nijmegen zie ik hoe kinderen kunnen groeien wanneer ze de juiste begeleiding krijgen. Deze motivatie zorgt ervoor dat ik er dagelijks naar streef om kinderen die begeleiding te bieden en die situaties te creëren waarin ze zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Ieder kind is uniek en heeft persoonlijke aandacht en betrokkenheid nodig om te kunnen groeien. Door te kijken naar de sterke kanten van een kind, betrokken te zijn en hem of haar het gevoel van zelfvertrouwen te geven, kan deze groei plaatsvinden.

Ellen van Dijk

Ellen van Dijk

Stagiaire Orthopedagogiek, locatie Keizer Karelplein

Julia Beije

Julia Beije

Stagiaire Orthopedagogiek, locatie Kandinsky College

Anniek Smand

Anniek Smand

Stagiaire Orthopedagogiek, locatie Karel de Grote College

Annemarijn Lansink

Annemarijn Lansink

Stagiaire Orthopedagogiek, locatie Karel de Grote College