Het team

Professionele begeleiding | Orthopedagogen | Vakdocenten

Professionele begeleiding van Studiebegeleiding Nijmegen

Tijdens het studiebegeleidingstraject zal het team van begeleiders de leerling trainen in de ontwikkeling van bepaalde studievaardigheden. Hierin worden wetenschappelijke methodes toegepast. Daarom werken wij niet met eindexamen leerlingen, maar bieden wij professionele begeleiding. Ons team bestaat voornamelijk uit orthopedagogen, vakdocenten en coaches.

Pauline Scheepers

Pauline Scheepers

Oprichtster en directeur, docent Nederlands

Het is mijn passie om kinderen die vastlopen in gezin of school het duwtje in de rug te geven om hun eigen kracht en vertrouwen te leren kennen en te leren gebruiken. Het is vervullend om dat te mogen doen met een team van gelijkgestemde mensen.

Anne Talens

Anne Talens

Taalkundige, personeelsmanager

Een kind is nog volop in ontwikkeling. Deze ontwikkeling kunnen wij tijdens de middelbare schooltijd een mooie boost geven. Door te investeren in persoonlijke aandacht voor het kind, kun je samen met het kind mooie resultaten behalen. Hij of zij krijgt vertrouwen in zichzelf. Dat is wat ik samen met mijn team iedere dag weer wil bereiken. Ik ben dan ook dankbaar een waardevolle bijdrage aan deze ontwikkeling te kunnen leveren!

Kady Janssen

Kady Janssen

Orthopedagoog

Door oprechte interesse, enthousiasme en betrokkenheid wil ik samen met de leerlingen het hoogst haalbare bereiken. De groei die ik zie bij leerlingen zorgt er voor dat ik dagelijks mijn eigen plezier in mijn werk kan overbrengen op mijn leerlingen.

Maaike Kort

Maaike Kort

Psycholoog, locatie Kandinsky College

Tijdens mijn studie kreeg ik de mogelijkheid om een jaar lang mee te lopen op een basisschool voor regulier- en speciaal onderwijs. Hier zag ik voor het eerst van dichtbij de passie die leerkrachten en andere werknemers hebben om alle unieke kinderen en jongeren te laten bloeien in hun ontwikkeling. Gedurende het jaar zag ik welk verschil deze passie maakte bij de leerlingen. Om ieder kind de kans te geven om hun talenten en ontwikkeling te laten schitteren, zet ik mij in om hen de hulp te bieden die zij op welke manier dan ook nodig hebben.

Rik de Jongh

Rik de Jongh

Onderwijskundige, locatie Jorismavo

Na twee jaar op het Caribische eiland Bonaire en een jaar in Nederland ‘voor de klas’ te hebben gestaan, werk ik met veel plezier en passie voor Studiebegeleiding Nijmegen. Ik haal energie uit het werken met de leerlingen en ik hoop dan ook dat mijn enthousiasme, interesse en betrokkenheid de leerlingen verder helpt. Ik ben van mening dat leerlingen het meest optimale uit zichzelf kunnen halen als ze zich competent en autonoom voelen en er sprake is van een goede band met hun begeleider. Ik zorg dan ook voor een goed pedagogisch klimaat, zodat de leerlingen het beste uit henzelf naar boven kunnen halen! Naast academisch geschoolde basisschoolleerkracht ben ik inmiddels afgestudeerd als Onderwijskundige aan de Radboud Universiteit. In mijn rol als onderwijskundige ben ik bezig om wetenschappelijk onderzoek te vertalen naar de alledaagse praktijk.  

Nicole van den Brand

Nicole van den Brand

Orthopedagoog, locatie Keizer Karelplein

Eline van de Sande

Eline van de Sande

Orthopedagoog, locatie Karel de Grote College

Om leerlingen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen, vind ik het belangrijk om gebruik te maken van hun talenten en om hun moeilijkheden aan te pakken. Samen met mijn team zet ik me hiervoor in. Iedere leerling is uniek en verdient zijn eigen aanpak. Daarvoor vind ik het belangrijk om met elke leerling een band op te bouwen en ze persoonlijke aandacht te geven. Mijn doel hiermee is ook om mijn eigen enthousiasme te projecteren op de leerlingen, zodat ze met plezier en een voldaan gevoel naar huis kunnen gaan.

Daniëlle Beckers

Daniëlle Beckers

Orthopedagoog, locatie Karel de Grote College

Ik ben de opleiding tot orthopedagoog begonnen omdat ik graag kinderen en jongeren wil helpen om het beste uit zichzelf te halen. Bij Studiebegeleiding Nijmegen heb ik de kans gekregen om dit in de praktijk te brengen. Ik word er heel blij van om te zien dat leerlingen hun krachten ontdekken en openbloeien, daar doe ik het voor!

Daphne Rutten

Daphne Rutten

Orthopedagoog, locatie Nijmegen-Noord

Ieder kind is uniek en heeft zijn of haar eigen persoonlijkheid. Ik ben oprecht geïnteresseerd in het kind en probeer zo een persoonlijke aanpak na te streven. Door een band op te bouwen kun je samen veel bereiken en het kind de ondersteuning bieden die het nodig heeft. Een klein of groot duwtje in de rug om uiteindelijk op eigen benen te kunnen staan.

Hannah Aalbers

Hannah Aalbers

Orthopedagoog in opleiding

Door mijn oprechte interesse, luisterend oor en enthousiasme hoop ik kinderen weer vertrouwen te geven in zichzelf en in hun schoolwerk. Op die manier goede resultaten behalen is wat ik wil bereiken.

Joyce Hermans

Joyce Hermans

Orthopedagoog in opleiding

Dit jaar volg ik de master pedagogische wetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Vorig jaar heb ik de academische lerarenopleiding voor het primair onderwijs (ALPO) afgerond. Tijdens deze opleiding heb ik gemerkt dat er leerlingen zijn die moeite hebben met leren en het voor leerkrachten moeilijk is om deze leerlingen in een volle klas optimaal te kunnen begeleiden. Het is daarom mijn passie om deze leerlingen te begeleiden en ze weer zelfvertrouwen en plezier in het leren terug te geven.  

Aniek van der Hoeve

Aniek van der Hoeve

Orthopedagoog in opleiding

Door middel van persoonlijke aandacht en begeleiding op maat, probeer ik het beste uit iedere leerling te halen. Hierbij ga ik uit van de talenten en sterke kanten van de leerling, zodat hun zelfvertrouwen vergroot wordt. 

Floor van den Broek

Floor van den Broek

Orthopedagoog in opleiding

Het is mijn missie om leerlingen te helpen het beste uit zichzelf te halen door ze succes ervaringen op te laten doen. Het doel hiervan is om het plezier en zelfvertrouwen in het leren te vergroten. De manier waarop ik dit wil bereiken is door een hechte en goede band op te bouwen met de leerlingen en door tussen de regels door te luisteren. 

Lisa Arians

Lisa Arians

Pedagoog in opleiding

Samen met de leerlingen wil ik kijken hoe wij passende begeleiding kunnen bieden. Tijdens de begeleiding wil ik door mijn enthousiasme en openheid, onopgemerkte krachten naar boven halen bij de leerlingen.

Eva Onstein

Eva Onstein

Pedagoog in opleiding

Als tweedejaars student van de opleiding Pedagogiek loop ik dit schooljaar met veel plezier stage bij Studiebegeleiding Nijmegen. Door tijdens de begeleiding gebruik te maken van empowerment zet ik de leerlingen in hun kracht en probeer ik het beste in ze naar boven te halen. Ik begeleid ze graag bij de weg naar het behalen van hun doelen.

Jannieke Smits

Jannieke Smits

Orthopedagoog in opleiding

Dat Iedereen anders is, zie ik iedere dag terug in mijn werk. Dit motiveert mij om op zoek te gaan naar de sterke en zwakke kanten van een leerling en hier zo goed mogelijk mijn begeleiding op aan te passen. Het individuele kind staat bij Studiebegeleiding Nijmegen centraal, en dat vind ik mooi

Laury van Koot

Laury van Koot

Orthopedagoog in opleiding

Tijdens de pabo heb ik ervaring op kunnen doen in het basisonderwijs. Ik kwam erachter dat ik leerlingen graag meer individuele aandacht zou willen bieden en heb er daarom voor gekozen om de opleiding Pedagogische Wetenschappen te gaan doen. Studiebegeleiding Nijmegen past voor mij helemaal in het plaatje omdat ik hier met een andere doelgroep mag werken en deze leerlingen ondersteuning en mijn persoonlijke aandacht kan geven. 

Silke Verberk

Silke Verberk

Orthopedagoog in opleiding

Ik wil ervoor zorgen dat leerlingen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Hier zet ik me dan ook voor de volle honderd procent voor in. Door samen met de leerling te achterhalen waar de moeilijkheden zitten, kan er individuele op maat gemaakt hulp geboden worden die de leerling verdiend. 

Anouk Volleberg

Anouk Volleberg

Orthopedagoog in opleiding

Mijn passie voor het onderwijs zet ik in om het maximaal haalbare uit de leerlingen te halen. Iedere leerling is uniek. Middels een goede relatie met de leerlingen, betrokkenheid en maatwerk zet ik me in om samen met de leerlingen de doelen te realiseren en talenten verder te ontwikkelen.