Het team

Professionele begeleiding | Orthopedagogen | Vakdocenten

Professionele begeleiding van Studiebegeleiding Nijmegen

Tijdens het studiebegeleidingstraject zal het team van begeleiders de leerling trainen in de ontwikkeling van bepaalde studievaardigheden. Hierin worden wetenschappelijke methodes toegepast. Daarom werken wij niet met eindexamen leerlingen, maar bieden wij professionele begeleiding. Ons team bestaat voornamelijk uit orthopedagogen, vakdocenten en coaches.

Pauline Scheepers

Pauline Scheepers

Oprichtster en directeur, docent Nederlands

Het is mijn passie om kinderen die vastlopen in gezin of school het duwtje in de rug te geven om hun eigen kracht en vertrouwen te leren kennen en te leren gebruiken. Het is vervullend om dat te mogen doen met een team van gelijkgestemde mensen.

Anne Talens

Anne Talens

Taalkundige, personeelsmanager

Door te investeren in persoonlijke aandacht voor het kind, kun je samen met het kind mooie resultaten behalen. Bezig zijn met school kan dan zelfs nog een glimlach op het gezicht van een kind toveren. Hij of zij krijgt vertrouwen in zichzelf. Dat is wat ik samen met mijn team iedere dag weer wil bereiken.

Kady Janssen

Kady Janssen

Orthopedagoog, coördinator Kandinsky College

Door oprechte interesse, enthousiasme en betrokkenheid wil ik samen met de leerlingen het hoogst haalbare bereiken. De groei die ik zie bij leerlingen zorgt er voor dat ik dagelijks mijn eigen plezier in mijn werk kan overbrengen op mijn leerlingen.

Carlijn Gaasbeek

Carlijn Gaasbeek

Orthopedagoog, coördinator Karel de Grote College

Ik geloof dat ieder kind recht heeft op een zo goed mogelijke ontwikkeling en daarbij alle hulp moet kunnen krijgen die het nodig heeft.

Fenna van den Eerenbeemt

Fenna van den Eerenbeemt

Orthopedagoog, teamleider Kandinsky College

Dagelijks streef ik ernaar een fijne en veilige leeromgeving te creëren voor de leerlingen, waarin zij zich kunnen en durven ontwikkelen. Een bijdrage kunnen leveren aan deze ontwikkeling, door leerlingen de persoonlijke aandacht te geven die ze nodig hebben, zorgt ervoor dat ik dagelijks met een glimlach op mijn gezicht naar het werk ga. Tijdens mijn afstudeerstage bij Studiebegeleiding Nijmegen heb ik mezelf verdiept in de ontwikkeling van de executieve functies en heb geleerd hier gerichte interventies op in te zetten en uit te voeren. Deze kennis en ervaring pas ik dagelijks toe tijdens mijn werkzaamheden als teamleider.

Sandra Wajon

Sandra Wajon

Orthopedagoog, teamleider Keizer Karelplein

Naast mijn opleiding als orthopedagoog heb ik ook de pabo gedaan. Hier heb ik veel didactische vaardigheden opgedaan die ik tijdens dit werk ook mooi kan gebruiken. Daarnaast heb ik tijdens mijn opleiding als orthopedagoog niet alleen de specialisatie ‘specifieke leerbehoeften’ gevolgd, maar ook de specialisatie ‘angst- en stemmingsstoornissen’. Deze kennis kan ik goed gebruiken wanneer een leerling bijvoorbeeld faalangst heeft.

Margo Hülscher

Margo Hülscher

Orthopedagoog, coördinator locatie Union/Lent

Dana Remmits

Dana Remmits

Orthopedagoog, teamleider locatie Karel de Grote College

Na een jaar stage gelopen te hebben bij Studiebegeleiding Nijmegen, ben ik dit jaar begonnen als teamleider op het Karel de Grote College. Samen met de andere coaches en docenten streef ik ernaar om een positieve bijdrage te leveren aan de voortgang van studieresultaten en -vaardigheden van de leerlingen en om de zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten!

Anne Verspeek

Anne Verspeek

Onderwijskundige, teamleider locaties Lent en Union

Naar mijn mening wil elk kind leren, op zijn eigen niveau en tempo. Mijn passie hierbij is het motiveren en enthousiasmeren van kinderen om hen naar hun eigen niveau van leren te brengen. Een overwinning behalen op jezelf is iets wat mij drijft in het aanleren van nieuwe dingen bij kinderen. Een overwinning op schools gebied, maar ook zeker op jezelf. Deze overwinningen terugzien bij kinderen, maakt dat ik iedere dag met plezier naar mijn werk ga.

Lotte Peeters

Lotte Peeters

Orthopedagoog, teamleider locatie Keizer Karelplein

Het leukste aan mijn werk vind ik om samen met een leerling te kijken naar de manier waarop deze leerling het beste kan leren. Ik ga graag op zoek naar datgene wat een leerling interesseert en motiveert. Door goed te letten op de sterke kanten van een leerling, diens motivatie, eigenaarschap, zelfstandigheid en zelfvertrouwen, kunnen we samen met elkaar tot een positief resultaat komen.

Tessa Vroegop

Tessa Vroegop

Orthopedagoog, locatie Kandinsky College

Ik vind het belangrijk dat elk kind zich in een veilige leeromgeving kan ontwikkelen, zowel in schoolse vaardigheden als op persoonlijk vlak. Wat ik zo leuk vind aan het werken bij Studiebegeleiding Nijmegen is dat je erg betrokken bent bij de leerlingen en ze persoonlijke aandacht kan geven. Dit in combinatie met het ondersteunen van de executieve functies en het aanbieden van verschillende leermiddelen zorgt ervoor dat ik een positieve bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van de leerlingen.

Lisa Nuyens

Lisa Nuyens

Orthopedagoog, locatie Karel de Grote College

Door dagelijks elke leerling de individuele begeleiding te geven die er nodig is, streef ik ernaar de leeromgeving voor het kind zo optimaal mogelijk te maken. Ik kijk graag naar de vaardigheden en mogelijkheden van elke leerling en werk vanuit daar graag samen naar een ontwikkeling in de benodigde executieve functies. 

Janouk Hermsen

Janouk Hermsen

Orthopedagoog in opleiding, locatie Kandinsky College

Afgelopen juli heb ik mijn opleiding tot academische leerkracht afgerond. Ik heb veel ervaring opgedaan met leerlingen in het passend basisonderwijs die een extra steuntje in de rug konden gebruiken. Door een luisterend oor te bieden en ze te laten inzien dat ze veel talenten in zich hebben, wil ik leerlingen een boost geven voor meer zelfvertrouwen. Want hoe beter een leerling in z’n vel zit, hoe meer een leerling zal floreren!

Dorien van Schayck

Dorien van Schayck

Toegepast psycholoog, locatie Keizer Karelplein

Het leukste aan mijn werk vind ik om nauw betrokken te zijn bij de ontwikkeling die een leerling doormaakt in het leerproces. Door zoveel mogelijk op zoek te gaan naar de sterke kanten van een leerling en die in te zetten voor het leerproces, streef ik ernaar om het beste uit iedere leerling te halen.
Vera Snuverink

Vera Snuverink

Ondersteunend coach op al onze locaties

Na mijn bachelor islamstudies, ben ik van start gegaan met een master waarbij ik effectiviteitsonderzoek doe binnen het onderwijs. Het is voor mij van groot belang om ontwikkelingen binnen het onderwijs en bij leerlingen waar te nemen en daar zo goed mogelijk op in te spelen, zodat de leerlingen daar profijt van hebben. Bij Studiebegeleiding Nijmegen werk ik met groot plezier omdat de leerlingen daar juist laten zien dat ze groeien in hun kwalititeiten en omdat ik van dichtbij meemaak hoe het onderwijs en leerlingen met elkaar meebewegen.

Elleke Spit

Elleke Spit

Orthopedagoog in opleiding, locatie Karel de Grote College

Tijdens mijn studie en vorige stage- ervaringen heb ik gemerkt dat elke leerling zich ontwikkelt op zijn/haar unieke wijze. Daarom vind ik het van belang om elke leerling daarin gericht te begeleiden, succes te laten ervaren om zo de leerling te ondersteunen bij zijn/haar leerprestaties.