Het team

Professionele begeleiding | Orthopedagogen | Vakdocenten

Professionele begeleiding van Studiebegeleiding Nijmegen

Tijdens het studiebegeleidingstraject zal het team van begeleiders de leerling trainen in de ontwikkeling van bepaalde studievaardigheden. Hierin worden wetenschappelijke methodes toegepast. Daarom werken wij niet met eindexamen leerlingen, maar bieden wij professionele begeleiding. Ons team bestaat voornamelijk uit orthopedagogen, vakdocenten en coaches.

Pauline Scheepers

Pauline Scheepers

Oprichtster en directeur, docent Nederlands

Het is mijn passie om kinderen die vastlopen in gezin of school het duwtje in de rug te geven om hun eigen kracht en vertrouwen te leren kennen en te leren gebruiken. Het is vervullend om dat te mogen doen met een team van gelijkgestemde mensen.

Anne Talens

Anne Talens

Taalkundige, personeelsmanager

Een kind is nog volop in ontwikkeling. Deze ontwikkeling kunnen wij tijdens de middelbare schooltijd een mooie boost geven. Door te investeren in persoonlijke aandacht voor het kind, kun je samen met het kind mooie resultaten behalen. Hij of zij krijgt vertrouwen in zichzelf. Dat is wat ik samen met mijn team iedere dag weer wil bereiken. Ik ben dan ook dankbaar een waardevolle bijdrage aan deze ontwikkeling te kunnen leveren!

Kady Janssen

Kady Janssen

Orthopedagoog NVO, stagecoördinator

Door oprechte interesse, enthousiasme en betrokkenheid wil ik samen met de leerlingen het hoogst haalbare bereiken. De groei die ik zie bij leerlingen zorgt er voor dat ik dagelijks mijn eigen plezier in mijn werk kan overbrengen op mijn leerlingen.

Lisanne Verhoeff

Lisanne Verhoeff

Orthopedagoog NVO, stagebegeleider

In mijn werk haal ik veel voldoening uit het geven van net dat duwtje in de rug dat nodig is. Zeker bij jongeren die om wat voor reden dan ook vast lijken te lopen in het onderwijs, is het mooi om ze weer een stukje verder te kunnen helpen. Mijn doel is om jongeren te motiveren en de best passende begeleiding te geven, zodat ze de toekomst met meer vertrouwen tegemoet kunnen gaan. 

Rik de Jongh

Rik de Jongh

Onderwijskundige

Na twee jaar op het Caribische eiland Bonaire en een jaar in Nederland ‘voor de klas’ te hebben gestaan, werk ik met veel plezier en passie voor Studiebegeleiding Nijmegen. Ik haal energie uit het werken met de leerlingen en ik hoop dan ook dat mijn enthousiasme, interesse en betrokkenheid de leerlingen verder helpt. Ik ben van mening dat leerlingen het meest optimale uit zichzelf kunnen halen als ze zich competent en autonoom voelen en er sprake is van een goede band met hun begeleider. Ik zorg dan ook voor een goed pedagogisch klimaat, zodat de leerlingen het beste uit henzelf naar boven kunnen halen! Naast academisch geschoolde basisschoolleerkracht ben ik inmiddels afgestudeerd als Onderwijskundige aan de Radboud Universiteit. In mijn rol als onderwijskundige ben ik bezig om wetenschappelijk onderzoek te vertalen naar de alledaagse praktijk.  

Daphne Rutten

Daphne Rutten

Orthopedagoog

Ieder kind is uniek en heeft zijn of haar eigen persoonlijkheid. Ik ben oprecht geïnteresseerd in het kind en probeer zo een persoonlijke aanpak na te streven. Door een band op te bouwen kun je samen veel bereiken en het kind de ondersteuning bieden die het nodig heeft. Een klein of groot duwtje in de rug om uiteindelijk op eigen benen te kunnen staan.

Aafke Kalkman

Aafke Kalkman

Orthopedagoog

Persoonlijke ervaringen in de jeugdhulp hebben mij geïnspireerd om kinderen en jongeren een positieve ervaring te kunnen bieden wanneer zij om wat voor een reden dan ook hulp nodig hebben. Door een individuele benadering gecombineerd met oprechte interesse, voel ik goed aan wat een leerling nodig heeft. Hiermee hoop ik de ontwikkeling van iedere leerling zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

Lotte Kobossen

Lotte Kobossen

Psycholoog

Na een paar jaar als psycholoog met hoogbegaafde/hoogsensitieve kinderen te hebben gewerkt, ben ik met veel plezier weer teruggekeerd naar Studiebegeleiding Nijmegen. Hier ben ik enkele jaren geleden begonnen in het werkveld en ik ben heel blij dat ik weer terug ben. Werken met kinderen en jongeren is voor mij het leukste wat er is en hier haal ik veel energie uit. Ik vind het belangrijk om humor, gelijkwaardigheid en begrip toe te voegen in mijn werk en hoop hiermee een veilige en ontspannen sfeer te creëren voor jongeren. 

Daniëlle Beckers

Daniëlle Beckers

Orthopedagoog

Ik ben de opleiding tot orthopedagoog begonnen omdat ik graag kinderen en jongeren wil helpen om het beste uit zichzelf te halen. Bij Studiebegeleiding Nijmegen heb ik de kans gekregen om dit in de praktijk te brengen. Ik word er heel blij van om te zien dat leerlingen hun krachten ontdekken en openbloeien, daar doe ik het voor!

Hannah Aalbers

Hannah Aalbers

Orthopedagoog

Met persoonlijke aandacht, enthousiasme en oprechte interesse hoop ik kinderen net dat duwtje in de rug te kunnen geven waardoor het kind het beste uit zichzelf kan halen. Lachen vind ik belangrijk, dus mijn humor zet ik dan ook vaak in tijdens de begeleiding van de leerlingen. Op deze manier hoop ik dat de leerling met een blij en goed gevoel zijn of haar schooltijd ervaart en steeds meer vertrouwen in zichzelf krijgt. 

Daniek Vinckx

Daniek Vinckx

Toegepast psycholoog

Als Toegepast Psycholoog vind ik het belangrijk om leerlingen, waar nodig, te ondersteunen in diens schoolloopbaan, zodat hiermee mogelijk ook handvatten aangereikt kunnen worden op persoonlijk vlak. De toename in zelfredzaamheid en zelfverzekerdheid die hiermee gepaard gaat bij de leerlingen, vind ik het allermooist om te zien!

Britt Roelofs

Britt Roelofs

Toegepast psycholoog

In mijn rol als coach vind ik het leuk om kinderen te kunnen ondersteunen in hun persoonlijke leerproces. Dit betekent in de praktijk kinderen een vertrouwde omgeving bieden, luisteren naar hun persoonlijke drijfveren en motivatie en daar een passende begeleiding bij te geven. Ik streef ernaar dat de leerlingen met een positieve ervaring de dag afronden.

Esmée van den Hoogen

Esmée van den Hoogen

Toegepast psycholoog

Na met veel passie mijn studie Toegepaste Psychologie te hebben doorlopen, kijk ik er nu naar uit om leerlingen die dat nodig hebben te ondersteunen en te coachen. Met mijn gedrevenheid, enthousiasme en passie voor psychologie en persoonlijke groei, hoop ik een waardevolle bijdrage te leveren aan het optimaal motiveren, inspireren en enthousiasmeren van de leerlingen, waardoor zij met succes hun doelen zullen behalen.

Maaike Kort

Maaike Kort

Psycholoog

Tijdens mijn studie kreeg ik de mogelijkheid om een jaar lang mee te lopen op een basisschool voor regulier- en speciaal onderwijs. Hier zag ik voor het eerst van dichtbij de passie die leerkrachten en andere werknemers hebben om alle unieke kinderen en jongeren te laten bloeien in hun ontwikkeling. Gedurende het jaar zag ik welk verschil deze passie maakte bij de leerlingen. Om ieder kind de kans te geven om hun talenten en ontwikkeling te laten schitteren, zet ik mij in om hen de hulp te bieden die zij op welke manier dan ook nodig hebben.

Marijke Petersen

Marijke Petersen

Orthopedagoog in opleiding

Mijn verlangen is dat elke jeugdige zich uniek, waardevol en geliefd voelt. Dit hoop ik te bereiken door een luisterend oor te bieden, door mijn enthousiasme over te dragen en door iemands potentie naar boven te halen. Zo hoop ik dat eenieder in zijn of haar kracht komt te staan!

Ilse Gosselink

Ilse Gosselink

Orthopedagoog in opleiding

Na mijn bachelor Pedagogische Wetenschappen volg ik nu de master Orthopedagogiek met specialisaties Angst- en stemmingsstoornissen en Risicogedrag. Ik wil graag ieder kind zo optimaal mogelijk laten ontwikkelen. Door mijn betrokkenheid, zorgvuldigheid, enthousiasme voor dit vak en wetenschappelijke kennis hoop ik dit voor elkaar te krijgen.

Esther Peterse

Esther Peterse

Orthopedagoog in opleiding

Toen ik tijdens mijn studie vrijwilligerswerk deed op een basisschool kwam ik erachter dat het mij veel voldoening geeft kinderen te ondersteunen die moeite hebben met leren. Bij Studiebegeleiding Nijmegen doe ik dit door waar nodig extra ondersteuning te bieden maar ook aandacht te hebben voor waar de leerlingen goed in zijn. Zo hoop ik dat ze weer meer plezier in het leren krijgen.