Het team

Professionele begeleiding | Orthopedagogen | Vakdocenten

Professionele begeleiding van Studiebegeleiding Nijmegen

Tijdens het studiebegeleidingstraject zal het team van begeleiders de leerling trainen in de ontwikkeling van bepaalde studievaardigheden. Hierin worden wetenschappelijke methodes toegepast. Daarom werken wij niet met eindexamen leerlingen, maar bieden wij professionele begeleiding. Ons team bestaat voornamelijk uit orthopedagogen, vakdocenten en coaches.

Pauline Scheepers

Pauline Scheepers

Oprichtster en directeur, docent Nederlands

Het is mijn passie om kinderen die vastlopen in gezin of school het duwtje in de rug te geven om hun eigen kracht en vertrouwen te leren kennen en te leren gebruiken. Het is vervullend om dat te mogen doen met een team van gelijkgestemde mensen.

Anne Talens

Anne Talens

Taalkundige, personeelsmanager

Een kind is nog volop in ontwikkeling. Deze ontwikkeling kunnen wij tijdens de middelbare schooltijd een mooie boost geven. Door te investeren in persoonlijke aandacht voor het kind, kun je samen met het kind mooie resultaten behalen. Hij of zij krijgt vertrouwen in zichzelf. Dat is wat ik samen met mijn team iedere dag weer wil bereiken. Ik ben dan ook dankbaar een waardevolle bijdrage aan deze ontwikkeling te kunnen leveren!

Rik de Jongh

Rik de Jongh

Onderwijskundige

Na twee jaar op het Caribische eiland Bonaire en een jaar in Nederland ‘voor de klas’ te hebben gestaan, werk ik met veel plezier en passie voor Studiebegeleiding Nijmegen. Ik haal energie uit het werken met de leerlingen en ik hoop dan ook dat mijn enthousiasme, interesse en betrokkenheid de leerlingen verder helpt. Ik ben van mening dat leerlingen het meest optimale uit zichzelf kunnen halen als ze zich competent en autonoom voelen en er sprake is van een goede band met hun begeleider. Ik zorg dan ook voor een goed pedagogisch klimaat, zodat de leerlingen het beste uit henzelf naar boven kunnen halen! Naast academisch geschoolde basisschoolleerkracht ben ik inmiddels afgestudeerd als Onderwijskundige aan de Radboud Universiteit. In mijn rol als onderwijskundige ben ik bezig om wetenschappelijk onderzoek te vertalen naar de alledaagse praktijk.  

Aafke Kalkman

Aafke Kalkman

Orthopedagoog

Persoonlijke ervaringen in de jeugdhulp hebben mij geïnspireerd om kinderen en jongeren een positieve ervaring te kunnen bieden wanneer zij om wat voor een reden dan ook hulp nodig hebben. Door een individuele benadering gecombineerd met oprechte interesse, voel ik goed aan wat een leerling nodig heeft. Hiermee hoop ik de ontwikkeling van iedere leerling zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

Hannah Aalbers

Hannah Aalbers

Orthopedagoog

Met persoonlijke aandacht, enthousiasme en oprechte interesse hoop ik kinderen net dat duwtje in de rug te kunnen geven waardoor het kind het beste uit zichzelf kan halen. Lachen vind ik belangrijk, dus mijn humor zet ik dan ook vaak in tijdens de begeleiding van de leerlingen. Op deze manier hoop ik dat de leerling met een blij en goed gevoel zijn of haar schooltijd ervaart en steeds meer vertrouwen in zichzelf krijgt. 

Daniek Vinckx

Daniek Vinckx

Toegepast psycholoog

Als Toegepast Psycholoog vind ik het belangrijk om leerlingen, waar nodig, te ondersteunen in diens schoolloopbaan, zodat hiermee mogelijk ook handvatten aangereikt kunnen worden op persoonlijk vlak. De toename in zelfredzaamheid en zelfverzekerdheid die hiermee gepaard gaat bij de leerlingen, vind ik het allermooist om te zien!

Dieuwertje Verschuren

Dieuwertje Verschuren

Orthopedagoog / Coach

Mijn studie Pedagogische Wetenschappen heb ik met veel passie doorlopen. Nu ik deze afgerond heb, vind ik het fantastisch om jongeren te mogen helpen waar zij dat nodig hebben. Door jongeren individueel en met humor en positiviteit te benaderen, probeer ik hen op zowel persoonlijk vlak als in hun schoolloopbaan het duwtje in de rug te geven dat zij nodig hebben. Ik vind het belangrijk dat leerlingen succeservaringen opdoen en zelfverzekerd zijn met betrekking tot hun eigen vaardigheden. Ik vind het mooi om te zien hoe jongeren hierin kunnen groeien en steeds meer zelfredzaamheid laten zien!

Sophie Artz

Sophie Artz

Coach

Tijdens het werken in het onderwijs heb ik ervaren dat het inzetten van persoonlijke aandacht, empathie en humor van groot belang is voor een goede samenwerking met een leerling. Gelukkig zijn dit voor mij persoonlijk ook belangrijke aspecten, dus zul je dit zeker terugzien in mijn begeleiding. Ik haal energie uit het begeleiden van leerlingen door hen dat kleine zetje de juiste kant op te geven, de leerling in zijn kracht te zetten en hen vervolgens in hun eigen tempo te zien ontwikkelen. 
 
Inez Spoormakers

Inez Spoormakers

Orthopedagoog in opleiding

Tijdens mijn bijbaan bij de Specialistische Oppas Centrale Nederland heb ik onder andere kinderen ondersteund bij het maken van schoolwerk. Zo kwam ik erachter dat mijn passie bij het onderwijs ligt. Het geeft me veel voldoening om kinderen te zien groeien en het vertrouwen in de eigen vaardigheden te zien ontwikkelen. Ik vind het belangrijk dat een kind zich op zijn gemak voelt en het idee heeft dat hij gehoord wordt. Ik hoop hierin naast de ondersteuning in de studievaardigheden ook ondersteuning op emotioneel gebied te kunnen geven door een luisterend oor te bieden en de begeleiding individueel aan te passen op ieder kind.  

Yakima van Heugten

Yakima van Heugten

Pedagoog in opleiding

Vanaf jongs af aan heb ik al een hart voor kinderen. Tijdens de studie Pedagogiek is dat nog groter geworden. In mijn perspectief is ieder kind uniek. Ieder kind heeft zijn of haar eigen processen te ervaren en wegen te bewandelen. Ik zeg altijd: je faalt niet, je leert! Het is belangrijk dat ieder kind, in welke fase hij of zij ook zit, begeleiding en ondersteuning ontvangt. Daar wil ik graag binnen Studiebegeleiding Nijmegen en in het dagelijks leven aan bijdragen en meewerken. Door vertrouwen, geduld, aandacht, humor en rust in te zetten. Door ook zelf te groeien en te reflecteren. Daarbij is het mooi om te kijken naar de kwaliteiten, interesses, talenten en doelen die kinderen bezitten. Dit brengt mooie mogelijkheden voor het heden en de toekomst, want naar mijn mening zijn kinderen de toekomst! 

Marinda Pater

Marinda Pater

Orthopedagoog in opleiding

Wat ik zo mooi vind aan het werken met kinderen, is dat iedere jongere zijn/haar eigen specifieke benadering vraagt. Door heel goed naar de jongeren te kijken, naar ze te luisteren en door een band met ze op te bouwen, kan je hier goed op inspelen in de behandeling. Ik vind het belangrijk om de focus te leggen op het vergroten van het zelfvertrouwen van de jongeren, zodat ze met plezier naar school gaan, steeds zelfstandiger worden en uiteindelijk zelf op pad kunnen gaan.

Thomas van der Heijden

Thomas van der Heijden

Pedagoog in opleiding

Momenteel ben ik bezig met mijn opleiding pedagogiek. Uit eerdere ervaringen op verschillende scholen is het me duidelijk geworden dat elk kind anders is en zijn eigen gepaste zorg nodig heeft. Ik vind het super leuk om kinderen te bieden wat ze nodig hebben en zal hier altijd naar streven. Het allerleukste aan werken met kinderen en jongeren is het zien wanneer er stappen gezet worden en hen te zien groeien in hun ontwikkeling. Deze doelgroep heeft dan ook zeker mijn interesse en kijk er naar uit om met de leerlingen aan de slag te gaan. Ik vind het belangrijk om er voor de leerlingen te zijn en ze een luisterend oor te bieden.