Het team

Professionele begeleiding | Orthopedagogen | Vakdocenten

Professionele begeleiding van Studiebegeleiding Nijmegen

Tijdens het studiebegeleidingstraject zal het team van begeleiders de leerling trainen in de ontwikkeling van bepaalde studievaardigheden. Hierin worden wetenschappelijke methodes toegepast. Daarom werken wij niet met eindexamen leerlingen, maar bieden wij professionele begeleiding. Ons team bestaat voornamelijk uit orthopedagogen, vakdocenten en coaches.

Pauline Scheepers

Pauline Scheepers

Oprichtster en directeur, docent Nederlands

Het is mijn passie om kinderen die vastlopen in gezin of school het duwtje in de rug te geven om hun eigen kracht en vertrouwen te leren kennen en te leren gebruiken. Het is vervullend om dat te mogen doen met een team van gelijkgestemde mensen.

Anne Talens

Anne Talens

Taalkundige, personeelsmanager

Door te investeren in persoonlijke aandacht voor het kind, kun je samen met het kind mooie resultaten behalen. Bezig zijn met school kan dan zelfs nog een glimlach op het gezicht van een kind toveren. Hij of zij krijgt vertrouwen in zichzelf. Dat is wat ik samen met mijn team iedere dag weer wil bereiken.

Kady Janssen

Kady Janssen

Orthopedagoog

Door oprechte interesse, enthousiasme en betrokkenheid wil ik samen met de leerlingen het hoogst haalbare bereiken. De groei die ik zie bij leerlingen zorgt er voor dat ik dagelijks mijn eigen plezier in mijn werk kan overbrengen op mijn leerlingen.

Carlijn Gaasbeek

Carlijn Gaasbeek

Orthopedagoog

Ik geloof dat ieder kind recht heeft op een zo goed mogelijke ontwikkeling en daarbij alle hulp moet kunnen krijgen die het nodig heeft.

Janouk Hermsen

Janouk Hermsen

Orthopedagoog, locatieleider locatie Kandinsky College

Naast mijn opleiding tot orthopedagoog heb ik ook de PABO afgerond. Ik heb hierdoor veel ervaring opgedaan met leerlingen in het passend onderwijs die een extra steuntje in de rug konden gebruiken. Door een luisterend oor te bieden, ze te ondersteunen waar mogelijk en ze te laten inzien dat ze veel talenten in zich hebben, wil ik leerlingen een boost geven voor meer zelfvertrouwen. Want hoe beter een leerling in z’n vel zit, hoe meer een leerling zal floreren!

Lotte Peeters

Lotte Peeters

Orthopedagoog, teamleider locatie Lent

Het leukste aan mijn werk vind ik om samen met een leerling te kijken naar de manier waarop deze leerling het beste kan leren. Ik ga graag op zoek naar datgene wat een leerling interesseert en motiveert. Door goed te letten op de sterke kanten van een leerling, diens motivatie, eigenaarschap, zelfstandigheid en zelfvertrouwen, kunnen we samen met elkaar tot een positief resultaat komen.

Maaike Kort

Maaike Kort

Psycholoog, teamleider locatie Keizer Karelplein

Tijdens mijn studie kreeg ik de mogelijkheid om een jaar lang mee te lopen op een basisschool voor regulier- en speciaal onderwijs. Hier zag ik voor het eerst van dichtbij de passie die leerkrachten en andere werknemers hebben om alle unieke kinderen en jongeren te laten bloeien in hun ontwikkeling. Gedurende het jaar zag ik welk verschil deze passie maakte bij de leerlingen. Om ieder kind de kans te geven om hun talenten en ontwikkeling te laten schitteren, zet ik mij in om hen de hulp te bieden die zij op welke manier dan ook nodig hebben.

Elleke Spit

Elleke Spit

Orthopedagoog, teamleider locatie Karel de Grote College

Elke leerling ontwikkelt zich op zijn/haar unieke wijze. Daarom vind ik het van belang om elke leerling daarin gericht te begeleiden, succes te laten ervaren om zo de leerling te ondersteunen bij zijn/haar leerprestaties.  

Joep Bastings

Joep Bastings

Psycholoog, teamleider locatie Lent

Met mijn kennis van de psychologie als gereedschapskist wil ik elk kind helpen de beste, maar vooral een bij zichzelf passende manier te vinden om te leren. Dat ze daarbij hun talenten ontdekken en ontplooien en nog iets over zichzelf kunnen leren is voor mij, maar hopelijk ook voor hun, het mooiste aan de studiebegeleiding!

Sophie Pannekeet

Sophie Pannekeet

Orthopedagoog in opleiding, locatie Keizer Karelplein

Tijdens mijn stage bij Studiebegeleiding Nijmegen zie ik hoe kinderen kunnen groeien wanneer ze de juiste begeleiding krijgen. Deze motivatie zorgt ervoor dat ik er dagelijks naar streef om kinderen die begeleiding te bieden en die situaties te creëren waarin ze zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Ieder kind is uniek en heeft persoonlijke aandacht en betrokkenheid nodig om te kunnen groeien. Door te kijken naar de sterke kanten van een kind, betrokken te zijn en hem of haar het gevoel van zelfvertrouwen te geven, kan deze groei plaatsvinden.

Ellen van Dijk

Ellen van Dijk

Stagiaire Orthopedagogiek, locatie Keizer Karelplein

Het is mijn doel om tijdens mijn stage bij Studiebegeleiding Nijmegen samen met de leerlingen te kijken naar welke ondersteuning het beste bij hem of haar past. Het bieden van maatwerk hierin vind ik belangrijk. Zo kan elk kind zich op zijn eigen tempo ontwikkelen en succeservaringen opdoen. De leerlingen leren hierdoor op zichzelf te vertrouwen en te geloven in zijn of haar eigen kunnen.

Julia Beije

Julia Beije

Stagiaire Orthopedagogiek, locatie Kandinsky College

Tijdens mijn tijd op de PABO heb ik mijn passie voor het onderwijs gekregen. Mijn huidige studie en mijn stage bij Studiebegeleiding Nijmegen sluiten hier dan ook perfect bij aan. Leren is leuk en dat wil ik ook graag uitstralen. Door de leerlingen vertrouwen te geven leren de leerlingen verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen leerproces. Hierbij vind ik persoonlijke aandacht voor elke leerling belangrijk.

Anniek Smand

Anniek Smand

Stagiaire Orthopedagogiek, locatie Karel de Grote College

Dit jaar loop ik stage bij Studiebegeleiding Nijmegen, in de hoop mijn onderwijskundige kennis aan te vullen met pedagogische kennis. Daarom wil ik graag aan de slag met de kinderen, met het doel om hen te laten groeien op zowel sociaal-emotioneel als cognitief vlak. Door de ontwikkeling van het kind te begeleiden, hoop ik het kind meer zelfvertrouwen te kunnen geven, waardoor de gewilde groei kan ontstaan.

Nina van den Berg

Nina van den Berg

Coach op alle locaties

Wat me aanspreekt in de begeleiding bij Studiebegeleiding Nijmegen, is de persoonlijke aandacht voor iedere leerling. Ook denk ik, dat het actief aanpakken van struikelblokken, het stimuleren van zelfstandigheid en bewustwording van eigen kwaliteiten, bijdragen aan een efficiënte ontwikkeling van de leerling op zowel sociaal vlak als op het vlak van executief functioneren.

Lieke Baltussen

Lieke Baltussen

Psycholoog, coach locatie Keizer Karelplein

Persoonlijke groei begint bij kennis over en vertrouwen in jezelf. Met aandacht kijk ik graag samen met de leerling naar zijn of haar kwaliteiten én kansen. Vanuit vertrouwen iedere dag opnieuw bekijken hoe deze zo optimaal mogelijk te benutten. 

Rik de Jongh

Rik de Jongh

Teamleider locatie Jorismavo

Na twee jaar op het Caribische eiland Bonaire en een jaar in Nederland te hebben lesgegeven, vind ik het werken bij Studiebegeleiding Nijmegen een mooie nieuwe uitdaging, waarbij ik met een iets oudere doelgroep te maken krijg. Ik ben van mening dat leerlingen het meest optimale uit zichzelf kunnen halen als ze zich competent en autonoom voelen en er sprake is van een goede band met hun begeleider. Hoe meer vertrouwen een leerling in zichzelf heeft, hoe gemotiveerder hij of zij is. Hier hoop ik binnen Studiebegeleiding Nijmegen onder andere bij de leerlingen aan te werken. Naast het werken bij Studiebegeleiding Nijmegen volg ik een master Onderwijswetenschappen aan de Radboud Universiteit.