Protocol COVID-19 per 3 juni 2020

STUDIEBEGELEIDING NIJMEGEN 

Protocol COVID-19 per 3 juni 2020

d.d. 22 mei 2020  

Dit protocol is opgesteld a.d.h.v. RIVM richtlijnen en in lijn met de protocollen van VO en PO. Het doel van dit protocol is het creëren van een veilige leeromgeving voor de leerlingen en medewerkers. 

Het protocol kan naar aanleiding van ervaringen worden aangepast. Indien de RIVM richtlijnen voor onze doelgroepen veranderen zal dit protocol ook waar nodig worden aangepast.  

Communicatie en geldigheid 

De afspraken in dit protocol gelden voor al onze diensten. 

Studiebegeleiding Nijmegen communiceert met betrokkenen over de afspraken en maakt afspraken zichtbaar in de verschillende vestigingen. 

Updates op deze afspraken worden gepubliceerd op onze website. 

Voor medewerkers: het is verplicht het protocol door te lezen voor je je op de werkvloer begeeft.  

Voor leerlingen en ouders: het is verplicht het protocol door te lezen voor je je in een van onze vestigingen begeeft. 

Het protocol zal door alle medewerkers worden nageleefd. Leerlingen die het protocol op locatie niet naleven, worden direct naar huis gestuurd. 

Onderling contact 

Medewerkers en leerlingen bewaren zo veel mogelijk 1,5 meter afstand. 

Medewerkers onderling bewaren altijd 1,5 meter afstand. 

Leerlingen onderling bewaren zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. 

Leerlingen onderling passeren elkaar wellicht, maar hebben verder geen contact. 

De beschikbare ruimtes in de vestigingen worden optimaal ingezet, zodat er genoeg afstand tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en werknemers mogelijk is. 

Tijdens (individuele) begeleiding is afstand houden niet altijd mogelijk. Medewerker en leerling worden dan gescheiden door plexiglas. Personeel zal in overige gevallen, indien nodig, mondkapjes gebruiken.  

Hygiëne en bescherming 

Studiebegeleiding Nijmegen draagt er zorg voor dat de hygiënevoorschriften van het RIVM zo veel mogelijk worden nageleefd. De hygiënevoorschriften worden hieronder uitgewerkt. 

Het gebruik van eigen beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes en handschoenen, is vanwege het gebrek aan controle op de juiste hygiënische toepassing niet toegestaan. 

Als er een corona-besmetting heeft plaatsgevonden, wordt er gehandeld volgens de geldende voorschriften en aanwijzingen van de GGD. 

Er zijn tenminste oppervlaktesprays, desinfecterende handgel, zeeppompjes en papieren afdroogdoekjes aanwezig. 

Er zijn looproutes en werkplekken aangegeven. 

Er is een werknemer verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering van de hygiënemaatregelen.  

Bij individuele begeleiding draagt de betreffende werknemer zorg voor de hygiëne.  

Begeleiding 

Er wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van tijdslots, shifts en vaste aankomst- en vertrektijden. 

Als er meerdere shifts op een dag plaatsvinden in een vestiging (of groepen worden begeleid op een school) is er voldoende tijd tussen het vertrek van de ene groep en de aankomst van de andere groep. 

Voor individuele begeleiding heeft online begeleiding de voorkeur, waar mogelijk en wenselijk wordt deze gecontinueerd of gestart i.p.v. fysieke begeleiding. Uitzonderingen zijn mogelijk. 

Voor studiebegeleiding is het ook het uitgangspunt wenselijk om dit (deels) online te (blijven) geven.  

Voor medewerkers  

Blijf thuis bij: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 38ºC en koorts of als een huisgenoot verkouden is en koorts heeft.  

Als je 24 uur klachtenvrij bent mag je weer komen werken. 

Wanneer blijkt dat je tijdens het werk corona-gerelateerde klachten ontwikkelt, deze worden vermoed of je ziek wordt tijdens het werk, ga je direct naar huis. 

Schud geen handen. 

Was meerdere keren per dag je handen gedurende 20 seconden en/of maak gebruik van de aanwezige desinfecterende handgel. Was je handen in ieder geval bij binnenkomst, voor het eten, na toiletbezoek, na het reizen met het openbaar vervoer of wanneer je zelf inschat dat dit nodig is. 

Raak je gezicht zo min mogelijk aan, hoest of nies in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na één keer gebruik weg en was je handen. 

Maak je werkplek en eventueel gebruikte apparaten regelmatig schoon met desinfecterende middelen. Toetsenborden, muizen en laptops, vaste telefoons neem je voor en na gebruik af met desinfecterende doekjes/spray. Houd je telefoon voor jezelf. 

Uitwisselen van studiematerialen mag, maar desinfecteer voor/na elk begeleidingsmoment je handen. 

Ventileer werk- en kantoorruimte waar mogelijk.  

Voor medewerkers die op een andere locatie werken, geldt dat het protocol van de betreffende instelling leidend is. 

Gebruik de (eventueel) aangegeven looproutes.  

Kom indien mogelijk altijd op de fiets of lopend. Van het openbaar vervoer mag alleen gebruik worden gemaakt indien strikt noodzakelijk, en indien de richtlijnen van de overheid hierin worden gevolgd. 

Voor leerlingen  

Blijf thuis bij: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 38ºC en koorts.  

Je blijft ook thuis als een gezinslid verkouden is en koorts heeft.  

Als je 24 uur klachtenvrij bent kun je weer komen. 

Wanneer tijdens de begeleiding blijkt dat je ziek bent of corona-gerelateerde klachten merkbaar zijn, wordt er contact opgenomen met je ouders en/of ga je direct naar huis of word je opgehaald. 

Voor binnenkomst in het pand vindt er een startgesprek plaats.  

Bij binnenkomst van een pand of ruimte: kom niet tegelijk met anderen binnen. Wacht tot er voldoende afstand is.  

Was je handen bij binnenkomst.  

Gebruik de (eventueel) aangegeven looproutes. 

Volg de instructies van de medewerkers. 

Je wordt zoveel mogelijk ingedeeld op een vooraf afgesproken vast tijdstip. Zo kunnen we wachten en contact met anderen wordt voorkomen. Kom op tijd, niet te vroeg en niet te laat.  

Telefoon: zet hem op stil en stop in je tas of jas  

Jas en tas blijven bij je werkplek, de kapstokken worden dus niet gebruikt. 

Bij aanvang van je begeleiding maak je je werkplek schoon en na afloop van je begeleiding doe je hetzelfde: zowel tafel als stoel neem je af.  

Blijf tijdens de begeleiding op je plaats zitten. Pas na overleg met een medewerker mag je je plek verlaten. Dit geldt ook voor het einde van de begeleiding.  

Kom indien mogelijk op de fiets of lopend.  

Er wordt geen eten opgewarmd of drinken geserveerd. Je mag zelf een flesje drinken meenemen, maar dit mag niet gevuld worden. 

Ook prullenbakken worden niet gebruikt. 

Toiletfaciliteiten mogen alleen gebruikt worden met toestemming, bij uiterste nood. 

Er zijn geen laptops of andere faciliteiten beschikbaar; je neemt je eigen laptop mee. 

Voor ouders 

Maximaal één volwassene brengt en haalt. 

Ouders komen niet binnen, de leerling komt zelf.  

Gelieve de vestiging niet als wachtruimte te gebruiken. 

Gesprekken met ouders doen we waar mogelijk telefonisch of met videobellen.  

Als u of wij een persoonlijk gesprek wenselijk vinden, dan kan dat op afspraak. 

Voor opdrachtgevers en samenwerkingspartners/ scholen 

Wij stemmen graag ons protocol en werkwijze af met dat van onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners. Het is van belang dat leerlingen, ouders en professionals veilig en verantwoord kunnen samenwerken. 

In sommige situaties is in aanvulling op dit protocol maatwerk nodig. Samen met de betrokken opdrachtgever of samenwerkingspartner formuleren we dan aanvullende maatregelen.