Studiebegeleiding Nijmegen hecht een grote waarde aan een goede en productieve samenwerking met zijn cliënten. Het kan echter gebeuren dat cliënten niet tevreden zijn met de aangeboden hulp, het verloop van het hulpverleningsproces of werkzaamheden van de medewerkers. Mocht dit gebeuren dan streven wij er naar om uw klacht op een persoonlijke en betrokken  manier te behandelen en samen tot een oplossing te komen. Om een goede en objectieve behandeling van de klachten te stimuleren heeft Studiebegeleiding Nijmegen onderstaande klachtenregeling opgesteld.  

 

Wat te doen bij een klacht? 

Een cliënt en diens vertegenwoordiger kan zijn ontevredenheid bespreken met: 

  1. de medewerker over wie hij niet tevreden is;
  2. diens leidinggevende;

In de meeste gevallen zal de klacht na afloop van de gesprekken met de medewerker en eventueel diens leidinggevende opgelost zijn. Mocht de klacht niet naar uw tevredenheid worden opgelost dan kunt u contact opnemen met de directie en een officiële klacht indienen.  

Mocht u een officiële klacht willen indienen bij de directie van Studiebegeleiding Nijmegen dan is het belangrijk om onderstaande informatie goed door te nemen. 

Een officiële klacht kunt u schriftelijk indienen via mail (info@studiebegeleidingnijmegen.nl) of per post. Het adres van onze hoofdlocatie is Keizer Karelplein 11, 6511NE Nijmegen. U kunt uw brief richten aan onze directie.  

Het is belangrijk dat uw bericht in ieder geval onderstaande informatie bevat: 

  • Naam, adres e-mailadres en telefoonnummer van de cliënt en zijn vertegenwoordiger; 
  • Naam van de werknemer waar de klacht betrekking op heeft; 
  • Omschrijving van de klacht; 
  • Informatie over de klacht (feiten, omstandigheden of gebeurtenissen met betrekking tot het ontstaan van de klacht) 

Binnen 2 werkdagen kunt u een ontvangstbevestiging van uw bericht van ons verwachten. 

De klacht zal door de directie binnen een termijn van 3 weken worden behandeld en u zult daar vanzelfsprekend een terugkoppeling van ontvangen. In deze terugkoppeling kan: 

  • een inhoudelijk oordeel worden gegeven, is de klacht terecht of onterecht en welke stappen zijn er ondernomen. 
  • een reactie omtrent de procedure worden gegeven; de klacht is opgelost in overeenstemming met de cliënt. 
  • Een uitleg waarom de klacht nog niet opgelost is en wat de vervolgstappen in het proces zijn.  

Mocht u het niet eens zijn met de reactie en/of oplossing dan vragen wij u op dezelfde wijze contact met ons op te nemen als tijdens het indienen van de klacht.   

Binnen 1 week zult u van ons een reactie ontvangen.  

Mocht de klacht niet binnen 8 weken naar tevredenheid zijn opgelost dan verwijzen we u voor verdere klachtenprocedure door naar het klachtenportaal zorg (www.klachtenportaalzorg.nl). U kunt bij het klachtenportaal terecht voor onafhankelijke klachtenbehandeling (in tweede aanleg) van klachten over onze organisatie als jeugdhulpaanbieder. Daarnaast is Studiebegeleiding Nijmegen aangesloten bij de LVSI (Landelijke Vereniging voor Studiebegeleidingsinsitituten). Uw kunt uw klachten ook melden bij de geschillencommissie van de LVSI (www.lvsi.nl). 

 

Klachtenregistratie 

Studiebegeleiding Nijmegen registreert de aangemelde klachten (Gegevens cliënt en vertegenwoordiger, gegevens werknemer, data, inhoud van de klacht, conclusies en/of vervolgtraject) en bewaart deze gegevens voor een termijn van 2 jaar.