Privacy en Cookie beleid

Privacy | Cookie | Studiebegeleiding Nijmegen

Wanneer u gebruikt wilt maken van een van onze producten of diensten of wanneer u onze website bezoekt, dan kan het zijn dat wij uw gegevens nodig hebben om een product goed te kunnen leveren of een dienst goed te kunnen uitvoeren. Ook kan het zijn dat wij gegevens verzamelen om het gebruikersgemak van de website te verbeteren. Op deze pagina leggen wij precies uit welke gegevens wij bewaren, voor welk doel wij deze gegevens bewaren en voor hoe lang wij deze gegevens bewaren.

Identiteit

Dit privacy beleid is van toepassing op alle producten en diensten en het gebruik van de website van:

Studiebegeleiding Nijmegen

KvK: 64667677

T: 024-3448728

E: info@studiebegeleidingnijmegen.nl

 

We voldoen aan wet- en regelgeving

De privacywetgeving stelt dat persoonsgegevens niet zonder duidelijk doel opgeslagen mogen worden. Bij Studiebegeleiding Nijmegen verwerken we alleen gegevens die nodig zijn voor een gepaste begeleiding van onze leerlingen, nadat wij hier toestemming voor hebben ontvangen. Ook zorgen we ervoor dat de werkgever alleen die informatie ontvangt, die hij op basis van wet- en regelgeving mag ontvangen. Welke informatie we precies verzamelen wordt bijgehouden in een Register voor Gegevensverwerking. Hierin is ook te vinden met welk doel deze gegevens worden verzameld, waar de gegevens vandaan komen en met wie de gegevens intern of extern worden gedeeld.  

We bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Natuurlijk houden we daarbij rekening met de wettelijke bewaartermijnen. Deze kunt u terugvinden in het privacyreglement. 

Welke gegevens, welk doel en hoe lang

Wanneer u een van onze producten of diensten afneemt of gebruik maakt van onze website of een van onze formulieren op onze website, dan verzamelen wij de volgende gegevens van u:

– Naam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– School en klas informatie
– Naam mentor
– Adres, postcode en woonplaats

Deze gegevens hebben wij nodig om te kunnen corresponderen, het product te kunnen leveren, de dienst te kunnen uitvoeren en te kunnen factureren.

Veiligheid

Studiebegeleiding Nijmegen respecteert te allen tijde uw privacy. Wij dragen er dan ook zorg voor dat alle bovengenoemde gegevens veilig worden bewaard. Hiervoor treffen wij dan ook alle vereiste maatregelen.

 

We hebben procedures voor beveiligingsincidenten 

Sinds 1 januari 2016 kent de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een meldplicht voor datalekken. Om te kunnen voldoen aan deze meldplicht hebben we een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Onze medewerkers zijn zich bewust van het belang van privacy en worden hierover voorgelicht en getraind. 

Om te voldoen aan de meldplicht van datalekken hebben we een uitgebreide procedure opgesteld welke terug te vinden is in ons privacyreglement. 

 

We maken afspraken met onze (sub)verwerkers

Door deze afspraken vast te leggen in verwerkersovereenkomsten waarborgen we dat gegevensverwerkingen door onze (sub)verwerkers voldoen aan de AVG. 

Uw rechten

U bent te allen tijde gerechtigd om uw gegevens bij ons op te vragen, aan te laten passen, te laten over dragen of te laten verwijderen. Ook bent u gerechtigd om niet akkoord te gaan met de verwerking van uw gegevens, de verwerking van uw gegevens te laten beperken of bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen die wij hanteren. Neem hiervoor contact met ons op via ons contactformulier.

Google Analytics

Tijdens uw bezoek aan onze website worden er analytische gegevens verzameld door het gebruik van Google Analytics op onze website. Deze gegevens gebruiken wij om het gebruikersgemak van de website te verbeteren. Om ook de veiligheid van die gegevens te waarborgen hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten, het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd, ‘gegevens delen’ uitgezet, geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

 

Cookie beleid

Bij het bezoeken van onze website worden onderstaande cookies geplaatst of verzameld.

Functionele cookies die gebruikt worden om de website bruikbaar te maken:

– Geen

Analytische cookies die gebruikt worden om het gebruikersgemak van de website te verbeteren:

– Ja, door Google Analytics

– Ja, door Facebook

Tracking cookies die gebruikt worden om gericht te adverteren:

– Ja, door Facebook (mits toestemming gegeven door gebruiker)