Tarieven

Kosten studiebegeleiding Nijmegen | Tarieven | Prijzen

Modules studiebegeleiding

Allround Leren Leren 4/5 dagen/wk.
310,- per maand*
 
     
Op Eigen Kracht 4/5 dagen/wk.
256,-  per maand
2/3 dagen/wk.
194,- per maand
     
Basis 4/5 dagen/wk.
154,- per maand
2/3 dagen/wk.
92,- per maand
     
Leren Leren   3 dagen/wk.
266,- per maand
     
Examenjaar

4/5 dagen/wk

330,- per maand

2/3 dagen/wk.

286,- per maand

*Op deze module krijgen leerlingen van het Kandinsky College, het Karel de Grote College en de leden van de RKHV Union (mits op genoemde locatie deelname ook plaatsvindt) korting van 20 euro per maand.

 

Modules bij extra leer-belemmeringen

Allround Leren Leren Xtra 4/5 dagen/wk.
358,- per maand
(378,- per maand voor eindexamenleerlingen)
3 dagen/wk.
286,- per maand
(307,- per maand voor eindexamenleerlingen)
     
Individuele Leren Leren Xtra 49,- per uur
 

Modules bij gedrag-belemmeringen

Allround Zorg Module 4/5 dagen/wk.
460,- per maand
(480,- per maand voor eindexamenleerlingen)
3 dagen/wk.
368,- per maand
(389,- per maand voor eindexamenleerlingen)
     
Individuele Zorgmodule 59,- per uur  

N.B. Op alle modules krijgen de broers en/of zussen van een leerling een korting van 10%, mits de leerlingen tegelijk deelnemen, behalve in de Basis en Individuele begeleiding.

Tarievenkorting tot 40%

Wij willen in deze onzekere tijd met u meedenken en mogelijkheden scheppen om u tegemoet te komen n.a.v. kostenstijgingen en inflatie.

Onze tarieven zijn gebaseerd op een break-even van inkomsten en kosten en niet op winstbejag. We verhogen onze tarieven wederom niet.

Korting voor u is mogelijk:

  • als zich dankzij uw bemiddeling een nieuwe leerling of meerdere nieuwe leerlingen aanmeldt (oplopend tot 40% per nieuwe leerling bij de duurste module)
  • als u in september 4 maanden vooruit betaalt : 10% korting
  • als de ​te kiezen dagen van deelname door ons kunnen worden vastgesteld. Zo is er een LL3-sn en OEK- 2/3sn met 10% korting als wij zelf enige spreiding van aantallen leerlingen over de groepen kunnen bewerkstelligen
  • als een tweede of derde kind uit één gezamenlijk huishouden zich aanmeldt: 10% korting voor het tweede kind

Ook hebben sommige ouders afgelopen jaar weer ondervonden, dat er spreiding of uitstel van betaling mogelijk was. U kunt uw situatie altijd in vertrouwen met ons bespreken.

Individuele begeleidingsvormen

Een les duurt 50 minuten. Op afspraak zijn er ook halve lessen mogelijk.

Cluster van 5x Cluster van 10x Per losse les
Bijles 150,- 300,- 35,-
Persoonlijke coaching 240,- 480,-
Cito-denken Voorbereiding Citotoets 160,- 300,-
Basisschoolbegeleiding 160,- 300,- 35,-
Brugklastraining 160,- 300,- 35,-
Xtra leerbelemmering individueel 240,- 480,- 49,-
Allround Zorg individueel 280,- 580,- 59,-
Examentraining (lessen) 160,- 300,- 35,-
Examentraining (per dagdeel) 160,-
Planning en organisatie individueel 160,- 300,- 35,-
Faalangstreductietraining individueel 250,- 480,-
Training executieve functie(s) 160,- 300,-
Toets- of examenplanning (4-6 weken voor
Toets- of SE- week of Centraal examen
75,-

*N.B. Prijzen van de individuele begeleidingsvormen zijn exclusief 5 euro administratiekosten per factuur.
Eventuele prijs- uitvoeringswijzigingen of -fouten in de verstrekte informatie voorbehouden.