Nieuws

Blog items | Nieuwsfeed | Studiebegeleiding Nijmegen

Nieuws

Lockdown  vanaf woensdag 16 december 2020 

Hoe gaat Studiebegeleiding Nijmegen om met de recente lockdown?   

Ouders zijn onmiddellijk ingelicht omtrent de maatregelen voor 

  • De periode van 16 december tot de kerstvakantie  
  • De kerstvakantie 
  • De periode van 4 januari tot 18 januari 2021 

De algemene maatregelen, geldig van 16 dec. – 18 januari 

Met ingang van 16 december is er een verdeling gemaakt tussen de zorg- en eindexamenleerlingen en de rest van de leerlingen. De zorg- en eindexamenleerlingen mogen, net als op de scholen, wanneer zij daaraan de voorkeur geven, fysiek komen. Hierbij blijven onze strenge coronamaatregelen van kracht. De overige leerlingen worden in shifts online verdeeld. Ouders kunnen in het leerlingvolgsysteem het rooster van hun kind zien.  

De coaches van Studiebegeleiding Nijmegen begeleiden in deze lockdown-periode niet alleen de leerlingen in hun studie, ontwikkeling van executieve functies, gedrag etc., maar afhankelijk van de module, ook in de zoektocht naar hun schoollesrooster, opgegeven huiswerk e.d.  Ook wordt er  bij deze leerlingen naar een dagindeling gekeken, waarin vrije tijdsbesteding wordt inbegrepen. Op deze manier helpen wij de ouders de thuissituatie gemakkelijker te maken.  

De toetsweken in januari worden uitgesteld, maar nog niet alle scholen geven hierover nieuwe data. In principe worden de leerlingen qua stof voorbereid op de komende toetsperiode, zoals te doen gebruikelijk bij Studiebegeleiding Nijmegen. Op deze wijze zullen de leerlingen geen achterstand oplopen.