Van basisschool naar middelbare school

onderzoek project 2018/2019
Leerlingen | Ouders | Basisscholen | Middelbare scholen

Een goed begin is het halve werk!

Middels onderstaande vragenlijst doet u mee aan het onderzoek: ‘Van basisschool naar middelbare school’. Een onderzoeksproject waarbij wij in de regio Nijmegen aan basisscholen vragen welke onderwerpen zij behandelen tijdens het voorbereidingstraject van groep 8 leerlingen die naar de middelbare school gaan en welke behoeftes er zijn om dit voorbereidingstraject aan te vullen.

Als er specifiek wordt gekeken naar het voorbereidingstraject vanuit de basisschool, dan wordt er per basisschool een aantal onderwerpen behandeld ten behoeve van deze voorbereiding. Echter qua aanbod verschilt elke basisschool hierin. De ene basisschool schenkt bijvoorbeeld meer aandacht aan organisatorische onderwerpen en de andere legt de focus op sociaal emotionele onderwerpen.

De vraagstelling die hierbij hoort is dan ook:

Aan welke onderwerpen besteden verschillende basisscholen aandacht en welke behoeftes zijn er binnen de basisscholen op basis van hun ervaring en de verschillen met andere basisscholen als het gaat om de voorbereiding van groep 8 leerlingen op de middelbare schoolfase?

Doel van dit onderzoek:

Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is oplossingen aan basisscholen aanbieden die aanvullend zijn op hun huidige voorbereidingstraject. Zodat de overstap van basisschool naar middelbare school makkelijker wordt gemaakt en de kans op een leerachterstand in de brugklas wordt verkleind.

Vul hieronder de vragenlijst in om mee te doen aan dit onderzoek. Het invullen van deze vragenlijst zal ongeveer 2 á 3 minuten van uw tijd in beslag nemen. Na afloop van het onderzoek kunt u beslissen of u eveneens inzicht wilt krijgen in de anonieme onderzoeksresultaten.

Tot nu toe hebben

basisscholen deelgenomen aan dit onderzoek.

Wij gebruiken uw e-mailadres niet voor reclame doeleinden.

Bij het gebruik van dit formulier worden er gegevens van u verzameld. Lees ons privacy beleid om te zien hoe wij met deze gegevens omgaan en wat uw rechten hierin zijn.