Studiebegeleiding alleen voor de rijken?

‘’Nee!’’, is het antwoord op deze vraag. Alle leerlingen dienen gelijke kansen te hebben. Dat is de overtuiging van Studiebegeleiding Nijmegen, die deze visie al 27 jaar waarmaakt. In de media komt een eenzijdig beeld naar voren, dat alle studiebegeleidingsinstituten over één kam scheert met de verzamelnaam ‘’schaduwonderwijs”. Inderdaad, er zijn huiswerkinstituten met winstbejag. Zij kunnen soms gemakkelijker hun winstcijfers, dan de slaagpercentages of leersuccessen van hun leerlingen aantonen. Zo ontstaat een slecht imago voor de gehele sector.

Leerlingen die zichzelf in het huidige onderwijs niet volledig waarmaken, in korte tijd efficiënt helpen met aandacht en professionaliteit, consequente aanpak en terugkoppeling, bijsturen in plaats van maar aanmodderen, korte lijntjes en waterdichte systemen, is in feite kostenbesparend. Maar de capaciteit hiervoor is binnen de meeste scholen momenteel onvoldoende. Niet de intelligentie, diagnose, inzet van de leerling, maar omstandigheden blijken in 90% van de gevallen oorzaak van doubleren of zakken in niveau of schoolverlaten.

Wanneer het niet gaat zoals verwacht, is er aandacht voor het totaal van omstandigheden van ieder kind bij Studiebegeleiding Nijmegen. Op al haar locaties zijn gratis plekken. Bij de aanvraag vanuit het Samenwerkingsverband/Begeleider Passend Onderwijs op de school of vanuit het Persoonsgebonden Budget bij het Sociaal Wijkteam helpen wij graag!