Voor scholen

Middelbare scholen rendement | 98% slagingspercentage | 98% overgangspercentage

Voor ons Corona-beleid verwijzen wij graag naar onze pagina: Corona-beleid

 

Op deze pagina vindt u:

  • Middelbare scholen rendement
  • Onze speciaal voor scholen ontwikkelde producten

 

Welke producten zijn er:

Mavo > Havo doorstroom project:

leerlingen in klas 4 van het vmbo-t doorlopen onder begeleiding van onze orthopedagogen en vakdocenten drie fasen.

Fase 1: de leerlingen schrijven een motivatiebrief waarom zij naar de Havo willen. Zij vullen een screeningsformulier in van Studiebegeleiding Nijmegen, dat bedoeld is om hun persoonlijke zwakke en sterke kanten in kaart te brengen, zowel op het gebied van vakken als van studievaardigheden, leren, concentratie, zelfstandigheid e.d. Door de orthopedagogen van Studiebegeleiding Nijmegen wordt per leerling vervolgens een persoonlijk plan geschreven voor elke leerling m.b.t. de zwakke kanten van de leerling. Hieraan gaat elke leerling werken onder begeleiding van de orthopedagoog. Aan het einde van fase 1 wordt een orthopedagogisch rapport geschreven over de vorderingen van de leerling.

Fase 2: de leerlingen bereiden zich in deze fase onder strakke begeleiding voor op hun eindexamen. Het doel is: slagen! Na het CE is er nog gelegenheid om zich vakinhoudelijk bij te spijkeren voor het Havo-programma.

Fase 3: in de eerste weken na de zomervakantie in klas 4 Havo worden de leerlingen begeleid om zich met alle geleerde vaardigheden zo goed mogelijk voor te bereiden op de eerste toetsweek in 4 Havo.

Preventie begeleiding project:

Leerlingen in klas 1 en 2 van het VO kunnen bij kleine signalen al uitgepikt worden voor ondersteuning op allerlei gebied.

De naam zegt het al: preventie. Het doel is, dat snel en efficiënt en vooral ook effectief begeleiden voorkomt dat er later onnodige grotere problemen ontstaan. Ook voorkomt op tijd inspringen, dat een leerling onder de radar raakt, onderpresteert of afglijdt qua gedrag. Leerlingen worden gescreend en een aantal weken intensief begeleid bij alle studieactiviteiten. Na afloop van dit traject wordt er van elke leerling een orthopedagogisch rapport opgesteld.

Persoonlijke Coaching:

Leerlingen uit alle klassen krijgen in deze begeleidingsvorm meerdere uren per week (aantal in overleg) een persoonlijke coach, die hen op die specifieke eigenschappen ondersteunt, die voor problemen zorgen.

Corona-reparatie project:

Leerlingen die schade hebben geleden door de corona-maatregelen nemen een paar keer per week zitting in een studiebege-
leidingsklas speciaal gericht op het repareren van hun schade. Zij leren plannen, overzicht en grip terug krijgen, aanknopen bij de stof waar zij zijn blijven steken. Qua motivatie, zelfvertrouwen, inzet en vakinhoud wordt alles onder leiding van orthopedagogen in het werk gesteld om de leerling weer op de rails te krijgen. Na afloop van dit traject wordt er van iedere leerling een orthopedagogisch rapport opgemaakt.

Faalangstreductietraining:

Persoonlijke training door onze orthopedagoog van 5 of 10 bijeenkomsten (naar keuze)

Leerstrategieën training:

Persoonlijke training door onze orthopedagoog van 5 of 10 bijeenkomsten (naar keuze)

Examentraining:

Persoonlijke, individuele examentraining vakgericht (dagdelen)

Examentraining per groep:

Oefenen met examenopgaven per vak en per onderwerp, met uitwerkingen. Examentips en tricks, QR-codes.

Examentraining Plannen:

Individueel of in groep workshop Plannen, d.w.z. vanaf 12 weken voor het examen een werkschema maken

Examentraining Examenstress:

Individueel of in groep workshop Examenstress, d.w.z. vaardigheden leren om toe te passen om stress tegen te gaan

Tarieven:

De uren van de orthopedagogen en vakdocenten worden in rekening gebracht.

INFO: info@studiebegeleidingnijmegen.nl

Middelbare scholen rendement

Natuurlijk vinden ook wij het belangrijk dat het gemiddelde middelbare scholen rendement in Nijmegen naar een hoger niveau wordt getild. Een hoger niveau wordt volgens ons behaald door te streven naar een goede samenwerking tussen de begeleiders, leerlingen en hun ouders. Maar ook de samenwerking tussen de studiebegeleiders, mentoren en docenten is van essentieel belang voor een goed resultaat. Ons systeem hierin is dan ook uniek. Zo ontvangt een leerling bijvoorbeeld een paar keer per jaar een rapportage betreffende studiegedrag, inzet en ontwikkeling van executieve functies. Daarnaast ontvangt de leerling een zelfstandigheidsmeting. Deze rapporten kunnen, we mits de mentor daar prijs op stelt en de ouders instemmen, ook mailen aan de mentor van de betreffende leerling op school.

De insteek is om de ontwikkeling van het kind te bevorderen en zodoende leersucces te behalen. Individuele begeleiding en persoonlijke aandacht staan bij ons centraal. Onze betrokken medewerkers vinden het belangrijk om leerlingen vooruit te laten gaan in de groei naar zelfstandigheid.

Onze professionele begeleiding leidt dan ook in meer dan 95% van alle aangemelde leerlingen tot leersucces. Met behulp van Studiebegeleiding Nijmegen wordt het aantal bespreekgevallen en zittenblijvers in uw klas aanzienlijk kleiner. Daarnaast worden de eindexamenresultaten van uw school hoger.

Komt u dus gerust eens kennismaken. We zullen dan samen gaan kijken hoe we uw dagtaak kunnen verlichten. Ook voor alle praktische vragen kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.

Samen werken we aan de goede ontwikkeling van het puberbrein, aan het leersucces bij onze leerlingen en aan het plezier en de voldoening hiervan bij onszelf!

Interne studiebegeleiding

Onze begeleiders zijn op een aantal middelbare scholen ook intern aan het werk en hebben daarom de gelegenheid zaken goed af te stemmen met school. Ook de leerlingen hebben direct na hun lessen een rustige plek waar zij rustig kunnen werken. Wilt u weten of ook uw school hiervoor in aanmerking kan komen? Neem dan direct contact met ons op om de voorwaarden door te spreken.