Voor scholen

Middelbare scholen rendement | 98% slagingspercentage | 98% overgangspercentage

Voor ons Corona-beleid verwijzen wij graag naar onze pagina: Corona-beleid

 

Op deze pagina vindt u:

  • Middelbare scholen rendement
  • Examentraining
  • Onze speciaal voor scholen ontwikkelde producten

 

Middelbare scholen rendement

Natuurlijk vinden ook wij het belangrijk dat het gemiddelde middelbare scholen rendement in Nijmegen naar een hoger niveau wordt getild. Een hoger niveau wordt volgens ons behaald door te streven naar een goede samenwerking tussen de begeleiders, leerlingen en hun ouders. Maar ook de samenwerking tussen de studiebegeleiders, mentoren en docenten is van essentieel belang voor een goed resultaat. Ons systeem hierin is dan ook uniek. Zo ontvangt een leerling bijvoorbeeld een paar keer per jaar een rapportage betreffende studiegedrag, inzet en ontwikkeling van executieve functies. Daarnaast ontvangt de leerling een zelfstandigheidsmeting. Deze rapporten kunnen, we mits de mentor daar prijs op stelt en de ouders instemmen, ook mailen aan de mentor van de betreffende leerling op school.

De insteek is om de ontwikkeling van het kind te bevorderen en zodoende leersucces te behalen. Individuele begeleiding en persoonlijke aandacht staan bij ons centraal. Onze betrokken medewerkers vinden het belangrijk om leerlingen vooruit te laten gaan in de groei naar zelfstandigheid.

Onze professionele begeleiding leidt dan ook in meer dan 95% van alle aangemelde leerlingen tot leersucces. Met behulp van Studiebegeleiding Nijmegen wordt het aantal bespreekgevallen en zittenblijvers in uw klas aanzienlijk kleiner. Daarnaast worden de eindexamenresultaten van uw school hoger.

Komt u dus gerust eens kennismaken. We zullen dan samen gaan kijken hoe we uw dagtaak kunnen verlichten. Ook voor alle praktische vragen kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.

Examentraining 

Onze examentrainingen worden geleid door onze orthopedagogen. De nadruk ligt bij ons niet op het onderwijs in de vakken, maar op het trainen van het eigen maken van de stof en vaardigheden. Daarbij onderkennen wij een niveauverschil tussen de eisen van Vmbo-t, Havo, Vwo en gymnasium. 

De methoden die we door jarenlange ervaring hebben ontwikkeld, zijn succesvol gebleken. 

Wanneer leerlingen het onderwijs in de betreffende stof hebben gemist, pretenderen wij niet, dat wij dat onderwijs kunnen geven, maar wel dat wij het proces van voorbereiding succesvol kunnen begeleiden.  De meeste leerlingen hebben het onderwijs wel genoten, maar hebben op het kortetermijngeheugen gestudeerd en daardoor geen basis gelegd. 

 

We zetten de leerlingen gericht aan het werk en de pijnpunten per persoon worden dan al snel helder.  Deze worden verzameld en daardoor ontstaat, los van het cijfergemiddelde, per individu een reële inschatting van de slagingskans op dat moment. Met te diepgaande vakinhoudelijke vragen worden de leerlingen verwezen naar hun docent op school. Onze examentraining kan namelijk geen bijlesvorm aannemen. 

 

Meegenomen in onze training worden verder ook persoonlijke aandachtspunten, zoals planning, onzekerheden, inschattings- of overschattingsfouten, zowel op het gebied van eigen kunnen als op het gebied van timemanagement. Het adagium bij ons is: de leerlingen maximaal examenrijp maken, door gestuurde herhaling en oefening en training in de persoonlijke en strategische aanpak van het examen per vak.  Aan het einde van de training zien we meestal dat de examenkandidaat aan basis en zelfvertrouwen heeft gewonnen en verder in staat is zelfregie te nemen. 

Onderstaand vindt u onze speciaal voor scholen ontwikkelde producten:

MAVO-HAVO  doorstroom     o.l.v. Studiebegeleiding Nijmegen 

Leerlingen die in klas 4 van de mavo te kennen geven, dat zij na een goed afgelegd examen naar de havo willen, worden in ons programma beter bewust gemaakt van hun keuze.  

Dit programma bestaat uit screeningslijsten, die vragen naar motivatie, toekomstdromen, zelfbeeld, studie-ervaringen, leerstijl, zelfstandigheid, inschatten van moeilijkheidsgraad, oplossingsgerichtheid e.d. 

Fase 1:  

De leerlingen worden 12 weken,  tussen de kerstvakantie en de meivakantie, uitgenodigd om 2x per week tijdens schooltijd (rooster is leidend)  in kleine groepjes opgevangen in twee ruimtes/lokalen. Zij gaan daar aan de slag met hun actuele huiswerk. Hierdoor zijn zij geen extra tijd kwijt en studeren zij voor hun examen. In fase 1 worden zij  de eerste 6 weken geobserveerd, begeleid en getraind waar nodig , door de orthopedagogen van Studiebegeleiding Nijmegen m.b.t. zelfstandigheid, inzet, verantwoordelijkheid, oplossingsgerichtheid, studievaardigheden, leerstrategieën en executieve functies.  De tweede 6 weken worden zij vakinhoudelijk begeleid.  

Fase 2: 

Na het Centraal schriftelijke examen worden zij de laatste (ca. 4) weken van het wettelijke schooljaar begeleid en getraind in havo-stof, voorbereidend op het jaar in 4 havo. 

 Fase 3: 

In klas 4 havo worden zij 4 weken begeleid en getraind in aanloop naar de eerste SE-week in het goed voorbereiden van een toetsenweek, als overgangsfase naar zelfstandigheid.

Persoonlijke Coaching  o.l.v. Studiebegeleiding Nijmegen 

Een bekend fenomeen in de onderbouw vormen de leerlingen die om een bepaalde reden achteruit gaan, in plaats van mee te komen met de klas.   

Hiervoor kunnen diverse oorzaken zijn.  

Wanneer er niet vroeg wordt gesignaleerd en actie wordt ondernomen, gaat het vaak in de tweede en nog vaker in de derde klas met zulke kinderen fout. Ze hebben dan intussen onnodig schade opgelopen. Deze schade kan zich als een negatieve spiraal manifesteren. De problematiek kan intussen te complex geworden zijn om nog te kunnen worden opgelost. Er is echter wel een Passend Onderwijs-plicht.  

Daarom is op tijd screenen in de brugklas zinvol.  

Oorzaken van een probleem kunnen worden in het vroegste stadium bij de kop worden genomen door de orthopedagogen van Studiebegeleiding Nijmegen. Een leerlingen die opvalt/uitvalt, kan daarom gedurende het gehele jaar een aantal keer per week tijdens het schoolrooster o.l.v. een coach van Studiebegeleiding Nijmegen bijgestuurd worden.  Op basis van een professionele screening, waar nodig gesprekken met leerling en/of ouders, worden de struikelblokken opgelost. Het vertrouwen in de school wordt niet beschadigd. Veel werk voor de school wordt voorkomen. Het zelfbeeld van de leerling wordt niet beschadigd. De negatieve spiraal wordt op tijd omgedraaid.  Het afstromen of allerlei andere problemen kunnen op deze manier voorkomen worden 

CORONA REPARATIE     o.l.v. Studiebegeleiding Nijmegen 

Leerlingen die vanwege coronamaatregelen lessen of structuur of informatie hebben gemist, kunnen rekenen op een op de persoon gemaakt programma.  

We hebben screeningslijsten ontwikkeld, om nauwkeurig te detecteren waar de betreffende leerling de boot heeft gemist. Deze screeningslijsten vragen naar : 

Vakinhoudelijke kwesties, zoals:  

  • (deel-)onderwerpen 
  • hoofdstukken en/of paragrafen 
  • oefening 
  • eigen maken van de stof 
  • toetsen voorbereiding 
  • examenvoorbereiding 

 

Studievaardigheids kwesties, zoals: 

Leerstrategie kwesties, zoals: 

Executieve functies 

Psychologische/sociaal emotionele kwesties 

Lichamelijke kwesties 

Thuissituatie m.b.t. studeren 

PREVENTIE begeleiding o.l.v. Studiebegeleiding Nijmegen 

Een bekend fenomeen in de onderbouw vormen de leerlingen die om een bepaalde reden achteruit gaan, in plaats van mee te komen met de klas.   

Hiervoor kunnen diverse oorzaken zijn.  

Wanneer er niet vroeg wordt gesignaleerd en actie wordt ondernomen, gaat het vaak in de tweede en nog vaker in de derde klas met zulke kinderen fout. Ze hebben dan intussen onnodig schade opgelopen. Deze schade kan zich als een negatieve spiraal manifesteren. De problematiek kan intussen te complex geworden zijn om nog te kunnen worden opgelost. Er is echter wel een Passend Onderwijs-plicht.  

Daarom is op tijd screenen in de brugklas zinvol.  

Oorzaken van een probleem kunnen worden in het vroegste stadium bij de kop worden genomen door de orthopedagogen van Studiebegeleiding Nijmegen. Een aantal leerlingen uit de brugklas zitten daarom tussen september en de Kerstvakantie 2x per week tijdens het schoolrooster in kleine groepjes in een Preventieklasje. Op basis van een professionele screening, waar nodig gesprekken met leerling en/of ouders, worden de struikelblokken opgelost. Het vertrouwen in de school wordt niet beschadigd. Veel werk voor de school wordt voorkomen. Het zelfbeeld van de leerling wordt niet beschadigd. De negatieve spiraal wordt op tijd omgedraaid.  Het afstromen wordt op deze manier voorkomen.  

Samen werken we aan de goede ontwikkeling van het puberbrein, aan het leersucces bij onze leerlingen en aan het plezier en de voldoening hiervan bij onszelf!

Interne studiebegeleiding

Onze begeleiders zijn op een aantal middelbare scholen ook intern aan het werk en hebben daarom de gelegenheid zaken goed af te stemmen met school. Ook de leerlingen hebben direct na hun lessen een rustige plek waar zij rustig kunnen werken. Wilt u weten of ook uw school hiervoor in aanmerking kan komen? Neem dan direct contact met ons op om de voorwaarden door te spreken.