Stage

Stagiaires | Stage lopen | HBO | WO

Stage lopen? Studiebegeleiding Nijmegen werkt al jarenlang samen met jouw opleiding!

Stagiaires Pedagogische Wetenschappen, Pedagogiek, Psychologie, Social Work, SPH en MWD worden uitgenodigd te solliciteren. We zijn ervaren en deskundig in het begeleiden van stagiaires van Radboud Universiteit, Universiteit Utrecht, Fontys, HU en HAN. We zijn bekend met de vereiste competenties en beroepstaken. We werken prettig samen met en we worden zeer gewaardeerd door de praktijkdocenten van de diverse universiteiten en hogescholen.

Benieuwd wat onze oud-stagiaires over een stage bij Studiebegeleiding Nijmegen te vertellen hebben? Neem dan hier een kijkje reviews stagiaires.

WO-stages:

Studiebegeleiding Nijmegen is een instituut waarbinnen jongeren en hun ouders kunnen rekenen op de volledige aandacht voor hun vragen en moeilijkheden op het gebied van studie of school, maar ook daarbuiten. Het opbouwen van een persoonlijke band met iedere leerling, vormt hierbij de basis. Binnen Studiebegeleiding Nijmegen wordt naar aanleiding van leer- en gedragsproblemen in het voortgezet onderwijs (12-18- jarigen) holistisch naar het kind gekeken. Zowel het leren als het gedrag, de sociaal emotionele en cognitieve ontwikkeling, executieve functies en thuissituatie worden op een betrokken en professionele wijze inzichtelijk gemaakt en waar nodig bijgestuurd.
Stagiaires nemen deel aan het intakegesprek, het laten invullen van vragenlijsten, observaties en signaleren en het schrijven van een plan van aanpak en het schrijven van de orthopedagogische rapporten. Stagiaires maken en voeren het handelingsplan uit onder begeleiding van een orthopedagoog.  Zij wonen leerlingbesprekingen en intervisie- en supervisiebijeenkomsten bij. Hun eigen inbreng wordt daarbij zeer gewaardeerd.
Binnen Studiebegeleiding Nijmegen is het mogelijk om de diagnostische aantekening (NVO) te behalen.
Een stagiaire krijgt naast bovenstaande taken ook de functie van ‘coach’. Bij het coachen wordt aandacht besteed aan de sociaal emotionele ondersteuning, ontwikkeling van zelfbeeld, training van executieve functies, leerstrategieën en studievaardigheden. De stagiaire leert hierbij een groot scala aan interventies toe te passen. Bij de begeleiding van de jongere komen tevens contacten en samenwerking met ouders, verzorgers, hulpverleners, schoolzorgteams kijken. De stagiaire leert hierbij o.a. een hulpverleningsplan schrijven en bespreken tijdens een multidisciplinair overleg.

Binnen de masterstage is het gewenst dat een student 16-20 uur per week aanwezig is. De verdeling van de uren en taken zal in overleg voor iedereen in een persoonlijk plan worden uitgewerkt. Voor sollicitaties kun je contact opnemen met Hannah Aalbers door een mail te sturen met daarin motivatie en evt. CV naar  stagecoordinator@studiebegeleidingnijmegen.nl