Modules bij gedrag-belemmeringen

Allround Zorg module | Individuele begeleiding Zorg

Heeft uw kind een extra belemmering vanwege een gedragsprobleem, zoals bijvoorbeeld een autisme spectrum stoornis, ODD, CD, traumatisering, angstproblematiek, depressie, impulsief gedrag, sociale problematiek, eetstoornis, slaapproblematiek? 

Op deze pagina staan alle modules omtrent gedrag-belemmeringen waaruit u kunt kiezen.

Allround Zorg module

Onze begeleiding biedt met behulp van de invulling door studie, gespreksmogelijkheid, het structureren van de dag, het aanleren van methoden om om te gaan met diverse eigenschappen, niet alleen binnen de school of de studie, maar binnen verschillende leefdomeinen (thuis, sport, hobbyclub, werk) ……….., teneinde de zelfregie van het kind te bevorderen. We werken hierbij nauw samen met u en de andere betrokken hulpverleners, zoals zorgteam, psycholoog, zorginstanties.

Bij 4/5 middagen deelname per week (mits minimaal 1,5 uur per middag) komen alle eigenschappen, in een continuerend ritme aan de orde. In deze Allround Zorg module is de begeleiding erop gericht, de zelfredzaamheid en het omgaan met belemmeringen te bevorderen.

Bij 3 middagen deelname per week (mits minimaal 1,5 uur per middag) komen eveneens alle eigenschappen in onze begeleiding aan de orde, maar is er onderbreking van het continuerend ritme.

Individuele begeleiding Zorg

De bij Allround Zorg module beschreven begeleiding vindt één op één plaats.

De juiste module kiezen

Een diagnose is niet nodig, maar ook hier geldt: starten in de begeleidingsvorm die het beste past bij het huidige ontwikkelingsstadium van uw kind levert het snelst resultaat. Goed kiezen is van het grootste belang. Wij kunnen u hiermee helpen. Graag bespreken we de mogelijkheden tijdens een gratis intake gesprek. 

Gratis intake gesprek

Goed kiezen is aan te raden! Wij kunnen u hierbij helpen. Vul het onderstaande formulier in en meld uw kind hieronder aan voor een gratis intakegesprek.

Gegevens van uw kind:

Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Naam zoon/dochter
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Uw e-mail adres
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Uw telefoonnummer
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
School van uw zoon/dochter
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Klas van uw zoon/dochter
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Naam van de mentor
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Uw opmerkingen of vragen:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Andere begeleidingsvormen

Uiteraard is het ook mogelijk om voor specifieke begeleiding te kiezen. Kijk voor meer informatie hierover op onze pagina modules studiebegeleiding of op onze pagina modules bij extra leer-belemmeringen.

Bijles

Indien een leerling moeite heeft met de leerstof van een bepaald vak en hierdoor minder goede cijfers behaalt, is er ook de mogelijkheid om bijles te volgen. Bijles bij Studiebegeleiding Nijmegen omvat zowel individuele als vakinhoudelijke ondersteuning.