Modules studiebegeleiding

Allround Leren Leren | Op Eigen Kracht | Basis

Op deze pagina staan alle modules omtrent studiebegeleiding waaruit u kunt kiezen.

Basis

Deze module biedt een werkplek in een aanstekelijke studiesfeer. Daarbij is er gelegenheid tot korte vragen stellen. Deze huiswerkklas-module biedt geen verdere begeleiding en is geschikt voor leerlingen die beschikken over de juiste studievaardigheden en eigenschappen om zelfstandig goede cijfers te halen en over te gaan of te slagen voor hun examen. Er kan gekozen worden voor deelname op 4/5 middagen per week of op 2/3 middagen per week.

Allround Leren Leren

Bij 4/5 middagen deelname per week (mits minimaal 1,5 uur per middag) komen in onze begeleiding alle studievaardigheden en eigenschappen, zoals hieronder in het intakeformulier beschreven, in een continuerend ritme aan de orde. Op deze wijze hoeft er thuis niet te worden gepland, gecontroleerd, overhoord of gediscussieerd.
Bij 3 middagen deelname per week (mits minimaal 1,5 uur per middag) komen eveneens alle beschreven studievaardigheden en eigenschappen in onze begeleiding aan de orde. Maar door het onderbreken van het continuerend ritme, zal het werk op de planning op de dagen dat de leerling niet deelneemt aan onze begeleiding, niet door ons kunnen worden gecontroleerd of overhoord.

Op Eigen Kracht

Bij 4/5 middagen deelname per week (mits minimaal 1,5 uur per middag) wordt ervan uitgegaan dat de meeste studievaardigheden en -eigenschappen bij uw kind aanwezig zijn*. Er wordt gekozen voor een onderdeel dat nog moet worden ontwikkeld, bijvoorbeeld leren plannen, hoofd- en bijzaken leren onderscheiden, zich leren concentreren.
Bij 2/3 middagen deelname per week (mits minimaal 1, 5 uur per middag) wordt ervan uitgegaan, dat de meeste studievaardigheden en -eigenschappen bij uw kind aanwezig zijn*. Op de dagen dat uw kind niet deelneemt aan onze begeleiding, wordt het continuerende ritme onderbroken. Daarom kan niet door ons worden gecontroleerd of overhoord wat thuis gedaan had moeten worden. Voor goede resultaten op school zal het niveau van zelfstandigheid in dit geval hoger moeten liggen bij uw kind.
*Wij meten gedurende de begeleidingsperiode regelmatig de diverse studievaardigheden en -eigenschappen met behulp van onze zelfstandigheidsmeter.

Ben jij een examenleerling?

Nieuw dit schooljaar is de Module Examenjaar bij Studiebegeleiding Nijmegen. Wij hebben dit programma speciaal op maat gemaakt voor onze examenleerlingen. In een examenjaar komt er veel op je af. Het einddoel is helder (het behalen van jouw diploma!) maar de route ernaartoe is nog niet altijd even goed te overzien. Wij hebben een speciaal product ontwikkeld, dat volledig gericht is op het behalen van je middelbareschooldiploma

In deze begeleidingsvorm kies je voor 2/3 of 4/5 dagen deelname per week. Samen met de leerling, stellen we per periode doelen op, speciaal gericht op de voorbereiding op het eindexamen. Per periode zullen deze anders van aard zijn. Hoe verder het schooljaar vordert, hoe belangrijker de voorbereiding op het Centraal Schriftelijk Examen wordt. Tevens zijn er rondom de examenperiode en tijdens alle schoolvakanties verruimde openingstijden, speciaal voor onze examenleerlingen. Daarnaast geven wij kosteloze begeleiding bij onverhoopte herexamens. 

In deze begeleidingsvorm ligt de focus gedurende het schooljaar ook steeds meer op zelfstandigheid. Het doel is immers ook, dat een leerling na het behalen van zijn/haar examen, klaargestoomd is voor een vervolgopleiding. Er is dus extra aandacht voor de ontwikkeling en het eigen maken van belangrijke studievaardigheden, zoals planning & organisatie. Zit je in je examenjaar?  Dan is dit jouw module.

 

Examentraining 

 

Onze examentrainingen worden geleid door onze orthopedagogen. De nadruk ligt bij ons niet op het onderwijs in de vakken, maar op het trainen van het eigen maken van de stof en vaardigheden. Daarbij onderkennen wij een niveauverschil tussen de eisen van Vmbo-t, Havo, Vwo en gymnasium.

 

De methoden die we door jarenlange ervaring hebben ontwikkeld, zijn succesvol gebleken.

 

Wanneer leerlingen het onderwijs in de betreffende stof hebben gemist, pretenderen wij niet, dat wij dat onderwijs kunnen geven, maar wel dat wij het proces van voorbereiding succesvol kunnen begeleiden.  De meeste leerlingen hebben het onderwijs wel genoten, maar hebben op het kortetermijngeheugen gestudeerd en daardoor geen basis gelegd.

 

We zetten de leerlingen gericht aan het werk en de pijnpunten per persoon worden dan al snel helder.  Deze worden verzameld en daardoor ontstaat, los van het cijfergemiddelde, per individu een reële inschatting van de slagingskans op dat moment. Met te diepgaande vakinhoudelijke vragen worden de leerlingen verwezen naar hun docent op school. Onze examentraining kan namelijk geen bijlesvorm aannemen.

 

Meegenomen in onze training worden verder ook persoonlijke aandachtspunten, zoals planning, onzekerheden, inschattings- of overschattingsfouten, zowel op het gebied van eigen kunnen als op het gebied van timemanagement. Het adagium bij ons is: de leerlingen maximaal examenrijp maken, door gestuurde herhaling en oefening en training in de persoonlijke en strategische aanpak van het examen per vak.  Aan het einde van de training zien we meestal dat de examenkandidaat aan basis en zelfvertrouwen heeft gewonnen en verder in staat is zelfregie te nemen.

De juiste studiebegeleiding module kiezen

Starten in de begeleidingsvorm die het beste past bij het huidige ontwikkelingsstadium van uw kind levert het snelst resultaat. Goed kiezen is aan te raden! Wij kunnen u hierbij helpen. Vul het onderstaande formulier in en meld uw kind hieronder aan voor een gratis intakegesprek.

Gratis intake gesprek

Om u te helpen in de keuze voor de juiste module, hebben wij een gedragskenmerken opgesteld. Geef in het formulier welke van deze beschrijvingen u het meeste herkent in uw kind.

Mijn kind is nog onvoldoende bekwaam in:

Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Kies een of meerdere studievaardigheden/ eigenschappen
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Hoe schat ik de onderstaande eigenschappen van mijn kind in?

Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Inzet
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Zelfvertrouwen
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Motivatie
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Concentratie
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Betrouwbaar in afspraken
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Zelfstandigheid
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Gegevens van uw kind:

Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Naam zoon/dochter
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Uw e-mail adres
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Uw telefoonnummer
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
School van uw zoon/dochter
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Klas van uw zoon/dochter
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Naam van de mentor
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Uw opmerkingen of vragen:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Meer begeleidingsvormen

Uiteraard is het ook mogelijk om voor specifieke begeleiding te kiezen. Kijk voor meer informatie hierover op onze pagina modules bij extra leer-belemmeringen of op onze pagina modules bij gedrag-belemmeringen.

Bijles

Indien een leerling moeite heeft met de leerstof van een bepaald vak en hierdoor minder goede cijfers behaalt, is er ook de mogelijkheid om bijles te volgen. Bijles bij Studiebegeleiding Nijmegen omvat zowel individuele als vakinhoudelijke ondersteuning.